Nyhetsarkiv

Nyheter och artiklar kring bluffakturor.
Även sökfunktion för fritext eller specifika bolagsnamn.

Ännu en stämning för falska myndighetssidor

Ännu en stämning för falska myndighetssidor

Person bakom regerings- och myndighetsliknande hemsidor stämd av KO. Konsumentombudsmannen (KO) ansöker nu om ytterligare en stämning i patent- och marknadsdomstolen för myndighets- och regeringsliknande hemsidor som vilseleder besökare. Den här gången är det en...

Företagsopinion OÜ under likvidation

Det svenskdrivna estniska bolaget är under likvidation. Handling daterad 2019-01-29. Läs mer på varningen för Företagsopinion OÜ.Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag  Följ oss påfacebooktwitterinstagramlinkedin

Operatörsrådgivarna och vilseledande försäljning

Många felaktigheter i säljsamtal från Operatörsrådgivarna. I telefonsamtal uppger säljare att man ringer från Operatörsrådgivarna och vill bryta/häva/avsluta telefonabonnemang för kunder hos exempelvis Teloteket. Säljaren från Operatörsrådgivarna säger att de mot en...

Anmälningsrekord 2018 och nya brottskoder

Artikel publicerad. Klicka här för att läsa om anmälningsrekordet 2018 och de nya brottskoderna.Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag  Följ oss påfacebooktwitterinstagramlinkedin

Anmälningsrekord 2018 och nya brottskoder för 2019

De officiella siffrorna från Brottsförebyggande rådet säger att det inkom strax under 260 000 bedrägerianmälningar under 2018, vilket är det högsta antalet någonsin. Sedan 1 januari 2019 gäller dock nya brottskoder som används vid anmälning av brott.  Borta är nu...

Sammanfattning av 2018

32st nya varningar - 14st uppdaterade varningar I skrivande stund har vi publicerat 32st nya varningar på Förenade Bolags Varningslista under 2018 och 14st redan publicerade varningar har fått nya uppgifter, som exempelvis ytterligare organisationsnummer och...

Vite utdömt för individ bakom konsumentsidor

Förpliktas betala 200 000 kronor. Den individ som varit ansvarig för hemsidorna Konsumentkassan och Konsumentenheten dömdes den 19 november till vite om 200 000 kronor eftersom han överträtt vitesföreläggandet från det interimistiska beslutet den 6 juli 2018. Mer om...

Dom mot mannen bakom Konsumentenheten

Utpekad huvudman döms. Konsumentenheten.se och Konsumentkassan.se har givit sken av att vara en svensk myndighet och på så sätt lockat till sig betalning för diverse oklara tjänster. Sidan har även innehållit misskrediterande inlägg om Förenade Bolag som hämnd för vår...

Uppdrag Granskning och Sverigefakturorna del 2

Uppdrag Granskning och Sverigefakturorna del 2

Idag sänds andra delen av Uppdrag Gransknings inslag Sverigefakturorna. I kväll sänds den andra delen av Uppdrag Gransknings Sverigefakturorna. Inslaget spelar upp en ljudfil från Förenade Bolag som avslöjar hur säljarnas manus var konstruerat. Inslaget visar också...

Nya trafikrelaterade tjänster

Nya trafikrelaterade tjänster

Varning för felaktiga beställningar från väg- och trafikrelaterade tjänster på internet. Att locka google-sökare att beställa dyra tjänster som egentligen är gratis har varit en populär inkomstkälla för individer relaterade till Förenade Bolags Varningslista de...

Förenade Bolag i Uppdrag Granskning

Förenade Bolags Varningslista underlag till kontroll av betalningar. I dagens Uppdrag Granskning avslöjar man hur offentliga medel finansierar varningslistade verksamheter. Undersökningen är gjord på information från bland annat Förenade Bolag.Håll dig uppdaterad...

Förenade Bolag i SVT Opinion

Debattartikel inför kvällens avsnitt av Uppdrag Granskning. I SVT Opinion skriver Förenade Bolag om hur 88 miljoner kronor betalats till varningslistade verksamheter. Debattartikeln hör ihop med kvällens avsnitt av Uppdrag Granskning som avslöjar stora brister i bland...

Ring Förenade Bolag