Kom ihåg att granska avtalsvillkoren

Läser du igenom avtalets villkor när du tecknar avtal?
Litar du på vad en säljare säger eller kontrollerar du uppgifterna själv?
Att inte kontrollera vad som avtalats kan stå dig dyrt.

Säg att du kommer överens med en säljare om ett annonsinförande för 1990 kr per period.
Avtalet är på ett år och du uppfattar det som att perioden är ett år.
Du får en faktura och betalar den.

Genom att betala fakturan har du godkänt det föreliggande avtalets villkor.

Efter tre månader kommer en ny faktura på 1990 kr. När fakturan kommer blir du förvånad och när företaget inte vill dra tillbaka fordran blir du arg.
Företaget hänvisar till avtalsvillkoren som du skulle ha kontrollerat vid avtalets tecknande.

Avtalet är visserligen är på ett år, men i avtalsvillkoren framgår att ett år består av fyra perioder. Kostnaden för avtalet är med andra ord 4×1990 kr.
I och med att du betalade första fakturan godkände du dessa villkor – även om de inte stämmer överens med vad som sas vid tecknandet av avtalet.

För att undvika att hamna i den här typen av situationer är det viktigt att läsa igenom avtalet.
Hur lång är avtalsperioden, hur många perioder tecknas och hur avslutas avtalet.
Om det är ett löpande avtal måste du hålla koll på när det ska sägas upp för att det inte ska förlängas med ytterligare perioder.

Lämna över ärendet till oss. Att låta Förenade Bolag hantera ditt bestridande omedelbart ökar dina chanser att undgå betalning.
Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre kan vi ta hand om ärendet. Hos Förenade Bolag finns kunskapen som behövs för att reda ut vilka krav som är felaktiga.
Vi analyserar eventuellt orderunderlag, som tillsammans med vår erfarenhet av olika bluffbolag ligger till grund för ärendets hanterande.
Du når oss på vårt kostnadsfria telefonnr:  020-503 503 eller
e-post: [email protected]

Efter att i 20 år ha kartlagt blufföretag och deras metoder vet vi på Förenade Bolag vad vi ska titta efter för att snabbt kunna publicera nya varningar med hjälp av de uppgifter vi får in av våra kunder. Med hjälp av den information vi får in från er kan vi se till att andra företagare blir varnade. Tillsammans hjälps vi åt för att stoppa bluffakturorna!

Ring Förenade Bolag