Över 30 miljoner betalades till bedragare

Över 30 miljoner kronor försvann i konkursen när internetbedragare skickade bluffakturor till konkursboet rapporterar GP. Ekonomichefens ip-adress kapades av bedragare som på så sätt fick tillgång till systemet och kunde skicka fakturor till konkursboet.

Modekedjan och börsbolagen MQ Retail AB och MQ Holding försattes i konkurs i april 2020.

De över 30 miljonerna som betalades ut genom bluffakturorna har gått till konton i Rumänien och Hongkong. Samma dag som pengarna kommit in på ett konto studsade de vidare till andra konton, vilket gör det svårt att spåra dem.

”Vi vet inte vilka som har gjort detta. De som ligger bakom är professionella aktörer” säger nuvarande konkursförvaltaren Marek Zdrojewski.

De här utbetalningarna har inte skett under tiden som nuvarande konkursförvaltaren Marek Zdrojewski har haft hand om konkursen. Oegentligheterna upptäcktes i samband med att han gick in och påbörjade en avräkning med Marqet.

Den tidigare konkursförvaltaren, som byttes ut efter att han ansetts jävig, stäms nu på 33 miljoner för oaktsamhet.

”Det som har hänt är att i samband med att konkursboet, under den tidigare förvaltaren, överlät rörelsen till det som nu heter Marqet, träffades någon form av överenskommelser, alternativt att konkursboet åtog sig att under viss tid administrera betalningar” säger Marek Zdrajewski enligt gp.se

Under den här perioden kom det in åtta bluffakturor på sammanlagt 47 miljoner kronor, som skickades till konkursboet från ekonomichefen på Marqet.

Det visade sig senare att ekonomichefens ip-adress hade blivit kapad av bedragare som gått in i systemet och skickat fakturorna till konkursboet.

”I det läget har fakturorna betalats av konkursboet, men några av fakturorna godtogs inte av mottagande bank och blev liggande. Ett antal miljoner har kommit tillbaka, men idag saknas det fortfarande 33 miljoner kronor som har betalats ut genom konkursboet” fortsätter Marek.

Miljonutbetalningarna ska ha skett under förre konkursförvaltaren Lars-Henrik Anderssons tid. I juli förra året beslutade tingsrätten i Göteborg att han måste bytas ut som konkursförvaltare efter att han ansågs som jävig. Detta på grund av tidigare affärsförbindelser med MQ:s ledning. Han stäms nu på 33 miljoner kronor.

Ett konto i Rumänien har spärrats och konkursförvaltaren försöker få tillbaka pengarna med hjälp av Åklagarmyndigheten i Stockholm, dit de misstänkte bedrägeribrotten anmäldes i september förra året.

Bedrägeriet ska utredas av Stockholmspolisen, men där ligger arbetet nere förnärvarande eftersom det saknas resurser, berättar senioråklagaren Göran Kvist.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag