Nyhetsarkiv

Nyheter och artiklar kring bluffakturor.
Även sökfunktion för fritext eller specifika bolagsnamn.

Erbjudande från estnisk katalog

Liknande Nummerupplysningen.se. I dagarna har ett utskick av talonger nått företagare i landet. Utskicket är tydligt formulerat som ett erbjudande om annonsering, men ett par varningstecken föreligger - som exempelvis likheten med omskrivna Nummerupplysningen.se. ...

Ännu en person dömd i spärrtjänstmordet

 Även den andre inblandade mannen döms till livstid. I augusti 2011 mördades en 25-årig svensk av sina två affärskompanjoner i Thailand. De hade tidigare varit verksamma med flertalet icke-existerande spärrtjänster som såldes, alternativt bluffakturerades, till...

Regeringen tillsätter utredning

Redovisas senast 1 september 2015. Regeringen har tillsatt en utredning relaterad till bluffakturor och blufföretag. Den utsedda utredaren, Stefan Strömberg, ska kartlägga och överväga särskilda ändringar som kan beröra civilrättslig, näringsrättslig och...

Avbruten rättegång börjar om

Rättegången kring 118 108 börjar om inom kort. Redan på måndag börjar den på grund av jäv nyligen avbrutna rättegången kring 118 108 om. De tre huvudmisstänkta sitter fortfarande häktade och ytterligare 19 personer står åtalade.Håll dig uppdaterad kring aktuella...

Ny betalningsmottagare för Isofakta

CKR Media AB ersätter EDG Sales AB. Läs mer på varningen för produkten Isofakta.  Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag  Följ oss på

Ny betalningsmottagare för Företagsfakta

Det tredje i ordningen.Varumärkeskapade Företagsfakta har nu inlett fakturering med ett tredje bolag.Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag  Följ oss på

Livstids fängelse för spärrtjänst-mordet

En av männen dömdes i Thailand idag. Det var i augusti 2011 som den då 25-årige mannen mördades av sina två svenska tidigare affärskollegor i Phuket, Thailand, där verksamheten var stationerad. De tre hade tillsammans i många år sålt ett antal icke-fungerande spärr-...

Boråsare åtalad för bokföringsbrott

Välkänd aktör. Mannen bakom produkter som MB Marketing och Stay Visible har åtalats för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll - samtidigt pågår en förundersökning kring verksamheten då 30-åringen anhölls i höstas misstänkt för grova bedrägerier.Se en lista...

118 108 Media Solutions beskattas

Skatteverket bakom insats. Igår rapporterades att rättegången kring 118 108 Media Solutions AB på grund av jävsituation måste tas om. Skatteverket har dock angripit bolaget - och vissa involverade individer. 118 108 Media Solutions AB har påförts skatt (inkomstskatt,...

Hinder i 118 108-rättegången

Domare avgår. Rättegången kring omskrivna 118 108 går inte smärtfritt.  En åklagare har mottagit förslag på alternativ brottsrubricering från ordföranden vilket i sin tur medförde att domaren avsade sig sin post. Försvarssidan vill nu ogiltigförklara rättegången, som...

Företagslansering: Överklagar till HD

Tidigare skärpt straff överklagas. Den 26-åring som satt i styrelsen för Företagslansering Sverige AB tilldelades skärpt straff (grovt bedrägeri, utpressning och försök till utpressning) i hovrätten. Nu överklagar han domen till Högsta domstolen, HD. Totalt tre män...

Skärpta lagar föreslås

Termen bluffaktura stramas åt ytterligare.Regeringens utredare och överåklagare Gunnel Lindberg föreslår en ny straffbestämmelse med namn grovt fordringsbedrägeri för att stävja den senste tidens oroväckande utveckling. Förslaget baseras på att det skall räcka med att...

Ring Förenade Bolag