Kan jag ångra min order? Del 2

Telekombranschens problem

Problemen som uppstått genom en alltför aggressiv försäljning inom telekombranschen har varit uppmärksammade de senaste åren. Detta ledde till att Telekområdgivarna, en opartisk organisation specialiserad på avtal inom tv, telefoni och bredband, under 2015 tog fram en handlingsplan för att minska problematiken inom försäljning till privatpersoner. Handlingsplanen gav till resultat att klagomålen från konsumenter minskade. Problemen försvann dock inte utan flyttades istället till ett nytt område – försäljning till företagskunder.

Ny branschöverenskommelse

Försäljningen av företagsabonnemang var till stor del riktad mot enskilda företagare och för att hjälpa dessa finns sedan 1 juli 2017 en överenskommelse i Telekområdgivarnas uppföranderegler att enskilda firmor ska kunna räknas som konsumenter vid distansköp av telefonabonnemang. Samtliga operatörer uppmanas följa regeln oavsett om de är med i Telekområdgivarna eller inte.

Begränsningar

Det är viktigt att poängtera att det enbart är enskilda firmor som ingår i Telekområdgivarnas uppföranderegler samt att det endast gäller vid avtal rörande telekom, alltså exempelvis telefonabonnemang.

Tänk på

  • Det är enbart enskilda firmor som omfattas av de nya uppförandereglerna.
  • Uppförandereglerna gäller enbart inom telekom.
  • Telefonavtal är ofta komplicerade och bör inte tecknas per telefon.
  • Förutom inspelade ljudfiler används framför allt e-signeringar. Oavsett vilken metod som används är det viktigt att inte acceptera ett avtal utan att först läsa villkoren och att kontrollera att avtalet stämmer överens med vad säljaren sagt.
  • Om du ska byta telefonoperatör, gå först igenom vilka avtal du redan har – framförallt eventuella bindningstider – innan du byter, så kan du undvika dyra brytkostnader.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag