Bluffakturor mot företagare – ingen ny företeelse

Bluffakturor mot företagare är ingen ny företeelse. För 20 år sedan var falska annonser i påhittade tidskrifter den vanligaste varianten av bluffar.

Inte mycket har förändrats, bara företagens metoder.

Det rasslar till i faxen. Ett annonskorrektur som snart ska gå i tryck. Fort, nu är det bråttom att rätta felen, skriva under och returnera så att det blir korrekt. Men vänta lite – hade vi verkligen beställt något införande? Och inte brukar vi väl betala till just det företaget?

Numera rasslar det sällan i en fax men istället kommer annonskorrekturet per mail, men det är fortfarande bråttom – du ska inte hinna fundera på om det här är ett införande som du har beställt.

På 90-talet var telefonkataloger något man fick i handen, och faxen var kontorets viktigaste apparat. Men då precis som nu gjorde blufföretag livet svårt för den företagare som inte var försiktig. Vanligast var att lura offren att köpa annonser i en påhittad katalog eller tidskrift, som i bästa fall trycktes i ett fåtal exemplar. Även rena namnkapningar förekom där skojaren kopierade en annons från en annan tidning och skickade nytt korrektur på den under eget namn.

De tryckta katalogerna är sedan många år mycket ovanliga och har ersatts av internetkataloger. I internetkataloger publiceras företagsuppgifter från köpta register och någon form av sökfunktion som ofta är mycket bristfällig.

På samma sätt som telefonkatalogerna försvann när internetkatalogerna tog över börjar nu införanden i internetkataloger ersättas av erbjudanden om att skapa en företagsprofil och annonsera genom Google istället. Problematiken är samma som tidigare, det blir ofta dyrt och svårt att kontrollera vad det är man har betalat för.

Redan på 90-talet upptäckte man att många blufföretag hängde ihop. Även där ser det likadant ut idag som det gjorde då. Det kan ibland vara svårt att se hur företagen är kopplade till varandra, men det är ovanligt med blufföretag som inte kan knytas till andra. Ju mer man vet om de olika blufföretagen och deras metoder desto lättare är det att koppla dem till varandra.

Efter att i 20 år ha kartlagt blufföretag och deras metoder vet vi på Förenade Bolag vad vi ska titta efter för att snabbt kunna publicera nya varningar med hjälp av de uppgifter vi får in av våra kunder. Med hjälp av den information vi får in från er kan vi se till att andra företagare blir varnade. Tillsammans hjälps vi åt för att stoppa bluffakturorna!

Ring Förenade Bolag