Nyhetsarkiv

Nyheter och artiklar kring bluffakturor.
Även sökfunktion för fritext eller specifika bolagsnamn.

Värdet av en ISO-katalog

Allt fler företag ISO-certifierar sig för att få en kvalitetsstämpel på exempelvis lednings- eller miljöarbete, men många av de nättjänster som erbjuder hjälp med att hitta de certifierade företagen kan ifrågasättas som rena lycksökare med dåligt uppdaterade databaser...

Tvingade bort bolag från marknaden

Förenade Bolag tog kampen i det största initiativet någonsin mot en varningslistad verksamhet.Under sommaren 2014 uppmärksammade bland annat TV4 att Förenade Bolag i samarbete med ett antal verksamheter anslutna till Förenade Bolag påbörjat insatser för att...

Företagslansering – huvudman friad

Oväntad dom i målet kring Företagslansering Sverige AB. Den misstänkte huvudmannen frias. Idag föll domen i Helsingborgs tingsrätt mot den 36-årige man från Malmö som ansågs vara huvudman i härvan runt Hitta Företagen, som omsatte över 50 miljoner genom att grovt...

MeMaks bedrägerier på flera plan

MeMak, Media & Marknads Kompetens erbjuder smarta lösningar där kunder effektivt når ut med sitt budskap till rätt målgrupp. Så står det på deras hemsida. Verkligheten har dock visat sig se helt annorlunda ut. Det handlar om oklara fakturor, uteblivna löner och...

ID-stöld del 1: Okänd fara

Det är enkelt för en bedragare att använda andras personuppgifter i bedrägliga syften. Det finns idag inget regelrätt skydd, men med rätt verktyg kan bedrägeriförsök snabbare upptäckas. Anders Nyman informerar om faran i den första delen av vår artikelserie om...

ID-stöld del 2: Ett vakande öga

Om du utsätts för en identitetsstöld är det viktigt att du agerar snabbt, eftersom det är vanligt att bedragaren försöker begå många bedrägerier med dina uppgifter på en och samma gång. Här får du veta hur du ska agera och vem du ska kontakta, men också hur du kan bli...

Bluffakturor 2013 – en sammanfattning

För ett par år sedan var bluffakturor något som både rättsväsende och lagstiftare betraktade med närmast ointresse. Att sysslan var ett i princip riskfritt sätt att tjäna snabba pengar på spred sig, och kriminella gäng sadlade om. Metoderna, med bland annat...

Bluffakturor 2014 – utredningar

2013 var ett händelserikt år vad gäller bluffakturor. Framgångsrikt polisarbete mot fakturaskojare, förslag på ny lag och flera stora informationsinsatser från polis och organisationer. Dessutom ett trendbrott med minskade anmälningar. 2014 är det bära eller brista...

Estnisk katalog tillbaka

Den senaste veckan har tusentals svenska företag fått ett utskick från Bolagsupplysningen.se.  Den som nappar på erbjudandet får betala 9590 kronor plus moms för att synas i en nystartad nätkatalog.Bakom Bolagsupplysningen.se står sannolikt samma gruppering som drivit...

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

I december 2013 lade regeringens utredare fram utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) efter ett och ett halvt års arbete. I utredningen föreslås bland annat ett stärkt skydd mot bluffakturor och identitetsstöld. Bakgrunden till utredningen...

Falska stämningar

Olika varianter av mindre seriösa påtryckningsmetoder är vanligt bland företagen publicerade på Förenade Bolags Varningslista. I vissa fall sker de i ett led av uttänkta händelser som metodiskt uppfyller rekvisiten för bedrägeri, försök till bedrägeri eller...

Inblandade i Bolagsbasen frias

Hovrätten friar flera individer inblandade i Svenska Bolagsbasen AB. I tingsrätten åtalades nio personer för involvering i Svenska Bolagsbasen AB som inledde verksamhet under sommaren 2012. Fem av de åtalade dömdes då till fängelse medan övriga fyra frikändes....

Ring Förenade Bolag