Oseriös försäljning av telefonabonnemang

Många upplever sina telefonikostnader som höga och lockas att byta operatör för att få ett lägre pris. Att komma billigt undan kan emellertid sluta mycket kostsamt.

Det finns en mängd olika telefonbolag som genom telefonförsäljning erbjuder sig att sänka dina telefonkostnader.
Många kunder ångrar sig direkt efter samtalet med säljaren, medan andra får en kalldusch när fakturan kommer.

Som företagare har man ingen lagstadgad ångerrätt, och huruvida man kan ta sig ur det ingångna avtalet beror helt på telefonoperatörens välvilja.
Har man en enskild firma där personnummer även fungerar som organisationsnummer gäller emellertid samma regler som för privatpersoner, i de fall telefonbolaget är kopplade till Telekområdgivarna. Det innebär att man har ångerrätt.

ABONNEMANG
Om avtal tecknas via telefon har det varit brukligt att säljaren spelar in en ljudfil med bekräftelse på tecknat avtal.
I ljudfilen går man igenom vem som tecknar tjänsten och hur avtalet ser ut när det gäller bland annat pris, kostnader och bindningstid. I ljudfilen hörs normalt sett inte hela samtalet utan bara den sekvens där själva avtalet tecknas vilket gör att det ibland kan skilja sig i vad man som kund kommer ihåg av samtalet och vad som faktiskt finns i ljudfilen.

Numera använder sig de flesta säljarna av en så kallad e-signering, där man bekräftar underskriften av avtalet skriftligt ofta med hjälp av e-legitimation. Det är då mycket viktigt att man ser till att ta tid på sig att läsa igenom avtalet och kontrollera uppgifterna innan man signerar.

TIPS VID OPERATÖRSBYTE
Se först över ditt nuvarande abonnemangs bindningstid, dess fasta avgifter och kostnaden för samtal och surf. Jämför sedan de olika operatörernas erbjudande: Vad kostar abonnemangen och vad ingår?
Hur ser täckningen ut i området där du vanligen rör dig?
Kontakta sedan själv den eller de bolag som kan erbjuda dig bäst villkor.
Är du nöjd med täckningen hos din nuvarande operatör kanske de har ett billigare abonnemang att erbjuda dig.

Teckna inte fler abonnemang än vad du behöver – det lönar sig aldrig.

Efter att i 20 år ha kartlagt blufföretag och deras metoder vet vi på Förenade Bolag vad vi ska titta efter för att snabbt kunna publicera nya varningar med hjälp av de uppgifter vi får in av våra kunder. Med hjälp av den information vi får in från er kan vi se till att andra företagare blir varnade. Tillsammans hjälps vi åt för att stoppa bluffakturorna!

Ring Förenade Bolag