Kan jag ångra min order? Del 1

Att bli kontaktad per telefon av säljare som påstår sig ha ett fantastiskt erbjudande är något alla är bekanta med. Många är vi som har svårt att säga nej och lika många känner nog igen sitt eget missnöje när man lägger på luren och frågar sig vad det egentligen var man tackade ja till. Om man har blivit kontaktad som företagare kan den känslan vara extra befogad eftersom man då saknar det juridiska skydd som privatpersoner har, eftersom den välbekanta ångerrätten ej gäller för företag.

Som privatperson, så kallad konsument, har man 14 dagars ångerrätt* vid distansköp enligt Lagen om Distansavtal (2005:59), vilket är något som de flesta är medvetna om. För företagare, så kallade näringsidkare, saknas dock denna lagstiftning och istället gäller Köplagen – som inte innehåller något liknande och dessutom ger parterna rätt att avtala fritt om villkoren. Vad många dock inte tänker på är att man som företrädare för en enskild firma anses vara företagare och därmed inte räknas som konsument – varpå rättigheten att häva ett avtal genom att meddela att man ångrar sig försvinner.

Att skriva företagets namn på avtalet för att kunna dra av momsen kan alltså visa sig inte bara olagligt (om kostnaden inte är befogad i er verksamhet) utan direkt korkat, eftersom ert konsumentskydd försvinner.

Vem är företagare?

Alla som använder sig av ett organisationsnummer räknas som företagare. Hur organisationsnumret ser ut beror på vilken bolagsform man har. För enskilda firmor samt skogs- och jordbruksägare är organisationsnumret samma som innehavarens personnummer, vilket kan leda till svårigheter att avgöra om man har gjort ett inköp som konsument eller som företagare.

Jämbördiga parter

I affärer mellan företag räknas parterna som jämbördiga. Säljaren och köparen ska vara överens om att ett avtal sluts, och om affären sen inte genomförs är också det något båda parter ska vara överens om. Att en part har ångrat sig är inte grund för att avtalet inte ska uppfyllas.

Motsatsen råder i avtal mellan näringsidkare och konsumenter – där konsumenten anses vara i underläge och därmed skyddas av vår tvingande lagstiftning Konsumentköplagen och ovan nämnda Lagen om Distansavtal.

*=vissa undantag från ångerrätt enligt Lagen om Distansavtal finns, bl.a. resor, livsmedel, lösnummer av tidningar och specialtillverkare produkter (t.ex. familjefoton).

Undantagen

Även om grundförutsättningen är att företag inte har någon ångerrätt finns det undantag. Förutom de tillfällen där företag på frivillig väg erbjuder en ångerperiod är den överenskommelse som Telekområdgivarna, och deras anslutna operatörer, kommit fram till en bra förebild. Även dessa riktlinjer riktar sig mot distansförsäljning.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag