TV: Fakturabedrägerier – Skatteverket

I Förenade Bolags andra del av videoserien Fakturabedrägerier träffar vi Charlotte Hoff på Skatteverket.

Förenade Bolag lämnar regelbundet underlag till Skatteverket avseende varningslistade verksamheter. Baserat på underlaget kan Skatteverket utföra särskilda kontroller som syftar till att minska bortfallet av exempelvis skatter samt även avslöja kriminalitet.

Samverkansfunktionen är en av flera samhällsnyttiga effekter av Förenade Bolags varningslista.