Financial Fraud Forum 2018

Den 18 september 2018 arrangerades Financial Fraud Forum i Stockholm, en konferens med fokus på hur olika ekonomibrott skadar inte bara näringslivet utan även samhället i stort.
Bild: Företagsuniversitetet/Credma

Förenade Bolag medverkade tillsammans med Anders Björkenheim från Accessus, Jan Olsson från Polisens Nationella Bedrägericenter, Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg och chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten i konferensens paneldebatt.

Föreläsningar och aktiviteter

Ekonomisk brottslighet och varför den måste förebyggas

Erik Wennerström, generaldirektör vid Brottsförebyggande rådet, Brå, inleder Financial Fraud Forum och ger sin syn på ekonomisk brottslighet och varför den måste förebyggas.

Card Not Present – kortbedrägerier

Card Not Present, CNP, är det största enskilda brottet i Sverige i dag. Hur stor är omfattningen, vad kostar bedrägerierna, hur går de till och vad möjliggör dem? Jan Olsson, tf chef för Polisens Nationella Bedrägericenter, beskriver kreditbedrägerierna, dess konsekvenser och hur man på ett enkelt sätt kan halvera det antalet CNP-bedrägerier som sker i dag.

Internationell utblick: Annual Fraud Indicator

I Storbritannien mäter och studerar man årligen vad bedrägerierna leder till. Professor Mark Button från Portsmouths universitet i Storbritannien berättar om National Fraud Indicator UK, som görs varje år, hur studien går till och vad den ger för resultat. Han visar även hur man publicerar varningslistor på nätet, med brottslingarnas modus.

Bedrägerier är den nya tidens kofot

Anders Björkenheim, driver Accessus och är expert på ekonomisk brottslighet, tar avstamp i och presenterar en studie som nyligen gjorts kring hur den nya kriminaliteten utvecklats och beskriver hur bolagsbedrägerierna genomförs.

Moderator Charlotte Stjerngren inleder konferensen.

Paneldebatt: Vilka verktyg har vi, vilka behöver vi och vad kan vi göra?

Problemen är tydliga men vad kan vi som enskilda företag, avdelningar och myndigheter göra? Det går inte bara att förlita sig på tekniska lösningar och mallar, utan det krävs rutiner och mänsklig medvetenhet för att identifiera och förebygga ekobrott. Hur balanserar vi mellan offentlighetsprincip och personlig integritet? Panelsamtal med Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg, chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten, Ludvig Isacsson från Förenade Bolag, Jan Olsson från NBC och Anders Björkenheim från Accessus.

Homoki – en av de största bedrägerierna i landet

1000-tals svenska bolag drabbades i den kanske största härvan någonsin. Tidigare i år föll domarna och nu kan Stefan Larsson, utredningsledare från Malmöpolisen, berätta om härvans olika delar och hur den nystades upp och ledde till lagföring.

Summan som förskräcker

Peter Forsman, internetguru och bedrägeriexpert, ger en samlad kostnadsbild av vad den nya tidens kriminalitet faktiskt kostar och beskriver några faktiska case.

Vem blir ekonomisk brottsling?

Vem kan bli farlig och vem manipulerar? I en otroligt uppskattad föreläsning delar professor Henrik Belfrage med sig av sina kunskaper om de personer han möter på landets fängelser, hur man identifierar personerna du helst av allt vill undvika.

Financial Fraud Forum 2018 arrangerades av Företagsuniversitetet / Credma. 

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag