Krav på skriftliga avtal från 1 september

Privatpersoner får ökat skydd vid telefonförsäljning.

Regeringen har beslutat att införa krav på skriftliga avtal vid all telefonförsäljning mot privatpersoner. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2018. Förenklat innebär detta att all telefonförsäljning mot privatpersoner kommer att kräva skriftliga avtal som skall ingås efter att samtalet ägt rum. Det finns ytterligare krav på exakt vad avtalet skall innehålla och hur avtalet, information kring avtalet samt avtalets villkor skall delges den uppringde. Lagändringen är till för att stärka konsumenters lagstadgade skydd för distansavtal och motarbeta den problematiska telefonförsäljning som grundar sig på ett snabbt och ogenomtänkt beslut. Lagändringen är även till för att klargöra respektive parters rättigheter och skyldigheter.

Förenade Bolag står bakom de förändringar som presenteras i lagändringen. Det skall dock tilläggas att du som konsument fortsatt behöver vara mycket uppmärksam på vad som sägs i samtalen. De senaste åren har antalet skriftliga avtal mot företag (från varningslistade verksamheter) ökat markant. Tänk också på att illasinnade uppringare sällan planerat att följa lagen från första början.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag