Dom mot Trafikenheten.se

Privatpersonen bakom hemsidan döms på samtliga punkter.

Förenade Bolag har tidigare informerat om KO och deras mål mot privatpersonen bakom bland annat Trafikenheten.se. Hemsidan var konsumentinriktad och gav sken av att vara en myndighetssida. Genom att använda Google Adwords på vissa söktermer lurade man sökaren att beställa och betala för blanketter som i själva verket är gratis.

Mannen döms att betala marknadsstörningsavgift á 400 000kr, rättegångskostnader om 47 565kr och riskerar ett vite på 1 000 000kr om verksamheten fortsätter i liknande form.

Upplägget är inte nytt och har bedrivits i olika former de senaste åren, med andra individer och bolag i förgrunden. Vissa aktiva i skrivande stund. Relationer finns till varningslistade personer och bolag.

 

 

 

Mer om nätverket bakom siterna:
Mannen bakom Trafikenheten stämd 2018-04-25
Svenska Personalliggare AB är Adresstjänst Sverige 2018-04-18
Fordonsenheten och körlektionsbeställningar 2018-01-29
Trafikenheten – risk för förväxling 2018-01-29
Konsumentenheten stämda av KO 2018-01-26
Adressuppgifter Sverige KB – risk för problem 2017-03-17
Domstolsbeslut mot Adresstjänst Sverige AB 2016-09-09
E-adressändring aktiva 2015-07-16

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag