Svenska Personalliggare AB är Adresstjänst Sverige

Nya fakturor från namnändrat, omskrivet bolag.

Verksamheten som går under namn Svenska Personalliggare AB är i själva verket tidigare Adresstjänst Sverige AB. Bolaget och individerna bakom är omskrivna för bland annat ”falska adressändringar” och har kopplingar vidare till falska myndighetstjänster som Konsumentenheten och Trafikenheten. Svenska Personalliggare AB ställer nu enligt inkomna rapporter ut fakturor.

Bolaget har tidigare stämts i Patent- och marknadsdomstolen. Läs mer:
”Domstolsbeslut mot Adresstjänst”

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag