Förenade Bolag på Financial Fraud Forum 2018

Förenade Bolag medverkade på Financial Fraud Forum 2018.

Bland övriga deltagare var chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg och Jan Olsson från Polisens Nationella Bedrägericenter.

Läs artikeln om konferensen här.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag