Grovt fordringsbedrägeri – möjlig brottsrubricering

Alliansen meddelar att man önskar införa bland annat brottsrubriceringen grovt fordringsbedrägeri.

I den statliga utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) drogs slutsatsen att det krävs en kompletterande lagregel i Brottsbalkens nionde kapitel som tar sikte på bluffakturor, främst vilka skickats till en vidare krets, för att mer effektivt stävja den senaste tidens oroväckande utbredning av problematiken. Organisationer som Svensk Handel, Förenade Bolag och Företagarna var remissinstans åt utredningen och ställde sig positiva till förslaget.

Alliansen meddelar nu att man önskar införa denna rubricering.

Mer information om utredningen:
Läs mer om Stärk straffrättsligt skydd för egendom
(publicerades maj 2014)

Alliansens hemsida:
Läs mer under rubriken Ett tryggare Sverige

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag