Länsdelen tillbaka igen

Varningslistade Länsdelen i ny skepnad.

I samtalen framgår att Webinfo driver vidare de företagskataloger som tidigare drevs av varningslistade Svenskmedia Öresund (konkurs inledd 2012-09-03) och sedan av varningslistade Länsdelen AB. Verksamheterna har varningslistats bland annat för ett stort antal klagomål under många års tid. I båda bolagen har personalen varit i stort oförändrad.