Adicta Finance och fortkörningsböter

Adicta Finance KB är betalningsmottagare för det utskick av serbiska fortkörningsböter som gått ut till privatpersoner i dagarna. Förutom det är Adicta Finance KB också närbesläktat genom bolagsstrukturen den andra betalningsmottagaren i ordningen för varningslistade Bolagsupplysningen, Adicta Partners KB. Utskicket drabbar svenskregistrerade fordon som framförts i Serbien under sommaren.

Avsändare av kraven är Euro Assistance Collection.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag