Bolagsverket kan inte stoppa Bolagsspecialisten

I en intervju med Dagens Industri efterlyser Bolagsverkets generaldirektör Inga Otmalm vassare verktyg för att kunna stoppa den systematiska försäljningen av aktiebolag i brottssyfte.
Idag kan Bolagsverket inte stoppa nya företagsregistreringar, även om de misstänker en systematisk försäljning av aktiebolag i brottssyfte.

Trots att Bolagsspecialistens ägare och två anställda sitter häktade för grov näringspenningtvätt har verksamheten kunnat fortsätta.
Bland annat har bolaget nyligen anmält en bedrägeridömd man som ny ledamot i ett restaurangföretag i Nynäshamn. Bolagsverket måste göra ändringar i bolagsregistret även om de anser att ändringarna är olämpliga, till exempel om man misstänker att det är målvakter som sätts i styrelsen. Man kan inte heller svartlista företag som är föremål för brottsutredning.
”De kriterier vi har är näringsförbud och personlig konkurs”, säger Inga Otmalm som exempel på vad som krävs för att någon verkligen ska kunna stoppas.

Även om Bolagsverket misstänker en systematisk försäljning av aktiebolag i brottssyfte får de inte stoppa nya företagsregistreringar. Inga Otmalm menar att utvecklingen är otroligt bekymmersam, då den också innebär att finansbolag och uthyrningsföretag luras i nästa led genom bedrägerier.

Ett annat problem är att Bolagsverket inte kan skynda på ärenden som kan knytas till pågående brottslighet. Även om ett bolag inte skickat in sina årsredovisningar, trots upprepade påminnelser, kan det ta flera år innan Bolagsverket bestämmer sig för att likvidera bolaget.

Ring Förenade Bolag