Företagsopinion

Företagsopinion
Senast ändrad: 30 januari 2019
Tillagd datum: 2017-07-26
Företagets namn: Företagsopinion
Företaget bakom: Företagsopinion OÜ
Org.nummer: 14201274
Telefonnummer: 08-5511340
Bankgiro: 5145-9170 5141-7368
Plusgiro:
Övriga betaluppgifter:
Hemsida: https://www.foretagsopinion.se

Representerar du företaget och anser att varningen är felaktig? Klicka här

I över 20 år har Förenade Bolag
publicerat varningar för olika typer
av fakturabedrägerier och är
experter inom området.
Behöver ni hjälp med en
bluffaktura?
Kontakta oss:
tel: 020 503 503
[email protected]

Allmänt om företaget

Företagsopinion OÜ

VARNING: På grund av flera parallella händelser för bolagen kring Företagsopinion finns det risk för spridning av felaktiga uppgifter. Följande gäller: 1. Förundersökning är inledd och penningbeslag gjort för ett av de många bolagen som varit betalningsmottagare. Läs mer på den här länken om vad det innebär. 2. Det estniska bolaget Företagsopinion OÜ är under likvidation sedan 2019-01-29. Det behöver inte betyda att verksamheten är borta för gott. Läs mer nedan.

2019-01-30: Företagsopinion OÜ under likvidation.
Den svenske bolagsmannen har försatt estniska bolaget Företagsopinion  i likvidation den 29 januari 2019 . Det är idag inte möjligt att avgöra vilka konsekvenser det får eller vad planen är för verksamheten Företagsopinion. Det estniska bolaget Företagsopinion OÜ ägs av Deinceps OÜ (tidigare Adsnord OÜ), med samma bolagsman bakom.

2018-09-05: lägesuppdatering kring pågående förundersökning publicerad.
Läs mer på den här länken: ”Mer om rättsprocesserna”

2018-02-12: förundersökning inledd.
Läs mer om detta på den här länken: ”Förundersökning inledd mot Företagsopinion”

Företagsopinion  faktureras av San Fransokyo AB tillagd 2017-12-27.
San Fransokyo AB har tidigare fakturerat för Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen.

Företagsopinion faktureras av Mexagon Sverige AB tillagd 2017-11-28.
Mexagon Sverige AB har tidigare fakturerat för Nummerupplysningen och kort därefter Bolagsupplysningen.

Ursprunglig varning publicerad 2017-07-27:
Förenade Bolag kan idag som första verksamhet i Sverige avslöja ännu en förgrening av estlandsbaserade produkter/tjänster. Verksamheten Företagsopinion OÜ eller Företagsopinion är en avknoppning av de svenskdrivna men estlandsbaserade internetkatalogerna Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen som Förenade Bolag varnat för först ut i landet vid samtliga tillfällen. Följ dessa varningar för ytterligare information.

  • Postalt, riktat utskick angående migration & invandring, inplastad i grön plombering
  • Den grafiska utformningen baserar delar av sin formgivning och färgsättning från olika svenska myndigheter, något som får den ouppmärksamme att signera och returnera av misstag, i tron om att man fyller i en kostnadsfri enkätundersökning eller fyller i ett myndighetsformulär
  • Om du fyller i och returnerar formuläret tecknar du i själva verket avtal om annonsering på hemsidan www.foretagsopinion.se med information om exempelvis instegsjobb för nyanlända
  • Avtalet avser 24 månader med automatisk förlängning,  ytterligare 12 månader löpande. Instruktionerna från Företagsopinion är att uppsägning skall skickas till Foretagsopinion OU, Box 3209. Narva mnt 1, 105 05 Tallinn, Estland. Avtalet skall sägas upp senast 90 dagar innan det löper ut. Andra alternativ finns i praktiken för hur uppsägningar kan göras.
  • Flertalet bakomliggande relationer till Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen ner på individnivå
  • Sidan ”foretagsopinion.se” har vid publiceringen av varningen inget innehåll

Bildalbum

(Klicka på bilderna för att visa dem i full storlek)

Besökares kommentarer

Inläggen nedan är skrivna av besökare på forenadebolag.se och reflekterar inte verksamheten Förenade Bolags åsikter, undantaget officiella kommentarer.

Kommentera själv i fältet för nya kommentarer längre ned på sidan.

Visa/Dölj äldre kommentarer

Klicka i fältet nedan för att visa eller dölja äldre kommentarer och inlägg.

Visa äldre kommentarer (före 2020-04-01)
Marcus
24 januari 2019 kl. 12:56
Svara
Äntligen!!
Ser att de satt upp en lapp på hemsidan att de tänker lägga ned.
Stämmer det?

Förenade Bolag
Förenade Bolag
25 januari 2019 kl. 10:08
Högst sannolikt inte. Det som står är ”På grund utav yttre omständigheter som vi inte har kunnat råda över så kan vi inte ta emot nya kunder”.

Antagligen har detta att göra med det penningbeslag (för San Fransokyo AB) som rör den pågående rättsprocessen. Värt att notera är beroende på utfall kan dessa medel komma att släppas tillbaka.

Vi vet också att man direkt använde sig av en annan betalningsmottagare så fort beslaget verkställdes, för en systerprodukt.Läs vår bevakning av händelserna här: https://www.forenadebolag.se/artikel/foretagsopinion-mer-rattsprocesserna/

Förenade Bolag utgår ifrån att det dyker upp andra varianter på upplägget framöver.

Nick
23 februari 2018 kl. 15:40
Svara
Ni Förenade Bolag tycks inte förstå följande mening som jag skrev och ni publicerade 23 februari 2018 kl. 08:27:
”Detta innebär då också att Förenade Bolag tjänar pengar på att företag som Företagsopinion, och liknande, existerar och fortsätter sin verksamhet.”

Ni Förenade Bolag vill tydligen läsa in och tolka min mening som att: Förenade Bolag bidrar till att varningslistade verksamheter existerar …vilket jag INTE skrev.

Kent/Älghult
20 februari 2018 kl. 00:48
Svara
Svarar endast på julkort numera. Samt skickar alltid in min inkomstdeklaration. Tänder i spisen med allt annat. ”Ur led är tiden”!

Laif
16 februari 2018 kl. 17:06
Svara
Jag läser inläggen nedan och hade förväntat mig en redovisning av er strategi för att få bukt med bedrägerierna. Det känns som om att ni istället försvarar dem när ni säger att de inte begår brott för att de är så jätteduktiga på juridik och att fler räkningar kommer. (Läs; Ni kan inte slingra er, bara att betala)
Jag menar att eftersom så många har lurats att skriva på, bevisas att det inte är tillräckligt tydligt för att inte missförstås. Detta oavsett att de säger att det är ett tydligt avtal. Lagom otydligt = brott!

Förenade Bolag
Förenade Bolag
19 februari 2018 kl. 18:32
Förenade Bolags råd och riskanalyser är baserade på kunskap, inte på åsikter. Vi kan inte, och kommer inte, förmedla en felaktig eller tillrättalagd bild av det inträffade. Inte heller kan vi förväntas stå till svars för inträffade händelser som vi dagligen gör allt i vår makt för att motarbeta (bland annat genom samverkan med Polisen och Skatteverket). Du hittar ingen annan organisation i landet med lika stor insikt i och kunskap om de idag hundratals varningslistade verksamheterna och det är därför vi bland annat vittnat i brottsmål och varit remissinstans för statliga utredningar.

När det kommer till huruvida Företagsopinion gör sig skyldiga till brott som exempelvis bedrägeri är det mer komplicerat än så. Vi har redan konstaterat att åklagare inte väckte åtal rörande föregångaren Bolagsupplysningen med motiveringen att tjänsten är bemannad, avtal är ingånget och tjänsten levereras. Mellan Företagsopinion och Bolagsupplysningen skiljer sig mycket lite. Därför får vi sannolikt samma utfall även denna gång. Anledningen till detta är, som tidigare konstaterats, att verksamheterna rör sig i en juridisk gråzon, något som märks tydligt i flera led. För att kunna navigera samhällsstrukturen på det här sättet krävs särskild kompetens.

För den drabbade är det här, och andra detaljer, mycket viktig information.

Det är inte möjligt för oss att skriva ut våra strategier varken för Företagsopinion eller någon annan varningslistad verksamhet på ett öppet kommentarsfält. Det finns inte heller någon enkel, konkret lösning som i alla lägen ”fungerar”. Ärenden kan skilja sig åt och felaktig hantering gör saken värre. När det gäller just Företagsopinion vet vi av erfarenhet att skriftväxlingen och avtalsformen (två år, därefter löpande ett år i taget) resulterar i relativt långdragna processer.

Nick
23 februari 2018 kl. 08:27
Hej Laif!

Fakta, baserad på kunskap och inte åsikt, är att Förenade Bolag arbetar rent kommersiellt vilket innebär att vi inte förvänta oss någon redovisning av Förenade Bolags strategi för att få bukt med bedrägerierna.

Detta innebär då också att Förenade Bolag tjänar pengar på att företag som Företagsopinion, och liknande, existerar och fortsätter sin verksamhet.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
23 februari 2018 kl. 10:53
Nick. Först och främst är det viktigt att förstå att frågorna kring Företagsopinion enbart är en liten del av Förenade Bolags område. Det finns en stor mängd andra varningslistade verksamheter som är aktiva parallellt och samtliga kräver genomtänkt, kompetent och strategiskt arbete. Detta arbete utför vi dagligen. Verksamheterna vi varnar för har olika karaktär och angriper olika typer av bolagsformer sett till både verksamhetsområde och omsättning. Varianterna är många – och är i ständig förändring.

Som du ser är vår Varningslista öppen och tillgänglig för alla. Det har konstaterats av Justitiedepartementet att Varningslistan bär en stor samhällsnytta. Förenade Bolags samverkan med Polisen och Skatteverket har resulterat i fällande domar och minskat skattebortfall, men också preventiv nytta i form av varningar till allmänheten och stängda bankkonton.

Många drabbade söker efter den enkla lösningen, man söker formuleringen som ”stoppar problemet”. Anledningen till att det inte är möjligt för oss att skriva ut den formuleringen på det här kommentarsfältet är för att någon sådan formulering inte existerar. Den juridiska gråzonen som vi ständigt återkommer till är anledningen till detta. Vilket i sin tur rotar sig i kännedom om samhällsstruktur och rådande lagstiftning hos de varningslistade bolagen (eller snarare de individer som konstruear dessa).

I praktiken tvingas den som drabbas av ett varningslistat företag till civilrättslig prövning (avtalets giltighet i tingsrätt) och så fort du börjar tänka i den riktningen är du tvungen att förstå vad det innebär. Observera att vi nu inte pratar om den straffrättsliga biten, som är en helt annan fråga. Det skall även tilläggas att risken för stämning för Varningslistade verksamheter är liten: men den existerar likväl och vi har sett den med egna ögon. Trots allmän uppfattning händer det. Betalningsförelägganden hos Kronofogden existerar också i den här världen. Varva det med diverse påtryckningar som en lekman har svårt för att tolka korrekt, olika avtalsvillkor och löpande avtalsformer så får du ytterligare en anledning till att låta någon med rätt kunskap ta över ärendet.

Vill man trots det utföra arbetet själv går det att hitta generella råd om hur man bestrider en felaktigt faktura här på vår hemsida eller på Polisens https://www.bestrid.nu. Den sistnämnda har vi till stor del varit delaktiga i att formulera och utforma. Ett bestridande är dock enbart en inställning till kravet i fråga. Utmaningen är att tolka situationen rätt, förstå riskerna, förstå sina rättigheter – men även förstå sina skyldigheter. Även detta kräver kompetens som i princip samtliga drabbade saknar. Vår erfarenhet är att resultatet av eget arbete utan kunskap inte blir till det bättre.

Det mest effektiva sättet att kväva den här typen av verksamheter är att undvika att ingå avtalen. Enbart genom preventiv (förebyggande) information är detta möjligt.

Din slutsats att vi bidrar till att varningslistade verksamheter existerar är närmast befängd i sammanhanget. Om du däremot vill gå in på direkta intäkter till följd av Företagsopinion, Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen är det rimligare att du tittar på exempelvis PostNord och portointäkterna både för utskick och returblankett sedan Nummerupplysningen inledde sin verksamhet för dryga 8 år sedan.

Jim Nordqvist
16 februari 2018 kl. 12:58
Svara
Är det inte märkligt att Förenade Bolag är en del av koncernen där Företagsopinion ingår ?
Gör det inte Förenade Bolag lite partiska i sin bedömning ?
Betala inga pengar till någon av dessa, och sök info på internet själva.
Mvh Jim

Förenade Bolag
Förenade Bolag
19 februari 2018 kl. 18:07
Hej Jim. Det finns ingen sanning i ditt påstående. Ta gärna några minuter och läs om Förenade Bolags samverkansfunktioner med bland annat Polisen och Skatteverket genom att följa den här länken.

Maria Thordheim
5 februari 2018 kl. 16:02
Svara
Jag har skickat tillbaka fakturan från företagsopion, jag har ringt upp och vid efter 1a påminnelsen kom jag faktiskt fram och hon”Lena Hansson” skulle anteckna blablabla

Nu har det kommit ett till Betalningskrav.

denna gång på 13290kr…då är år 2 också med…jag har aldrig beställt vare sig 1 eller 2 år VAD GÖR JAG ..Dessa pengar pengar finns inte ens

Förenade Bolag
Förenade Bolag
6 februari 2018 kl. 09:27
Det är av denna anledning viktigt att hålla all dialog skriftlig. Anledningen till att du faktureras är för att talongen som Företagsopinion OÜ skickat ut har signerats och returnerats till dem. På talongen står avtalsvillkor som nämner bland annat kostnader. Avtalet är för två år, med automatisk förlängning.

Nick
7 februari 2018 kl. 11:46
Maria!
Se på Svensk Handels sida (se nedan länk) gällande Företagsopinion hur du ska göra en bestridan av faktura samt göra polisanmälan.
Betala INTE till Företagsopinion utan fortsätt med att bestrida alla fakturor och påminnelser!

https://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/varnade-foretag/foretagsopinion/

Mehrdad
28 januari 2018 kl. 20:38
Svara
Jag vill anmäla följande företag: trafikenheten.
Det är ett bluff företag.
Min son vill anmäla sig för att vi ska börja övningsköra. Han är 16 år. Han googlade informationen och hamnade på trafikenheten sida. Han trodde att det var kopplade till transportstyrelse. Vi betalade 490 kr. Igår var vi i trafikskolan och fick vi veta att alla tjänster som trafikenheten erbjuder är gratis. Jag tom beställde blanketter och annat själv från trandportsyrelden.
Det står inget gällande vem som äger trafikenheten. Ringde banken och fick höra att det står betalning mottagare teknik ngt…stängde av kortet.
När man googlar tjänster som transportstyrelsen erbjuder trafikenheten kommer längst upp på sidan och sökningen.

Mailade trafikenheten och frågade varför jag inte fått ngn kvitto och varför har de tagit betalt för gratis tjänster? De skrev att vi har dina pengar och vi betalar inget.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
29 januari 2018 kl. 14:36
Vi känner till ”Trafikenheten” sedan tidigare. Du bör upprätta en polisanmälan – ring 114 14 för att få hjälp med det.

Nick
17 januari 2018 kl. 09:28
Svara
I kommentarerna om Företagsopion skriver Förenade Bolag … Det är inte möjligt idag att sätta etiketten ”bluffbolag” och angripa situationen därefter. …

Hur definierar ni på Förenade Bolag ett ”bluffbolag” eftersom ni INTE anser att Företagsopinion är ett bluffbolag?

Förenade Bolag
Förenade Bolag
18 januari 2018 kl. 13:45
Det finns egentligen ingen övergripande etikett som enkelt och rättvist går att applicera på samtliga våra varningslistade verksamheter eftersom de skiljer sig åt sett till modus/tillvägagångssätt, avtalstyper, villkor och karaktär. I Förenade Bolags remissyttrande till Justitiedepartementet för den statliga utredningen Fakturabedrägerier SOU 2015:77 förklarar vi bland annat följande.

”Enligt Förenade Bolags mening utgör de fall av ’rena’ fakturabedrägerier en försvinnande liten del av problemet. Det verkliga problemet utgörs av fordringar som påstås föreligga till följd av avtal – där omständigheterna kring ingåendet av avtalet utgör det bedrägliga beteendet. Denna typ av fordringar görs ofta gällande av bolag som rör sig i ett gränsland mellan legala och illegala försäljningsmetoder – den s k gråzonen.”

Förenklat menar vi i sammanhanget detta: att verksamheten är Varningslistad och/eller visar någon form av systematisk oärlighet dikterar inte per automatik parternas rättigheter och skyldigheter. Du behöver rätt kunskap för att kunna förstå situationen och riskerna den för med sig. Här brister exempelvis de anonyma kommentarsfälten på internet, som översvämmas av felaktigheter över olika områden.

Förenade Bolag har ett ansvar att i största möjliga mån motverka den här typen av verksamheter och det tror vi görs genom kunskap och förebyggande arbete.

Annika
16 januari 2018 kl. 15:19
Svara
Jag noterar att ni inte svarat vad ni tycker att man bör göra. Anser ni att man bör förhandla eller betala dessa bluffbolag (eller juridiska gråzonsbolag om ni föredrar det)?

Förenade Bolag
Förenade Bolag
18 januari 2018 kl. 13:49
Det finns inga enkla svar. Förenade Bolag kan inte ge öppna, generella råd eftersom de riskerar att användas felaktigt. Förenklat skall dock fakturor som ställts ut under felaktiga eller vilseledande förhållanden bestridas. Hur det skall göras, vilka riskerna är, vad avtalet (om något) säger och andra liknande frågor kan vi inte gå in på i kommentarsfältet.

En annan viktigt detalj är att det är högst sannolikt att individer involverade i Företagsopinion läser dessa kommentarer. Viss information är därför av strategiska skäl inte möjlig att publicera.

Magnus
19 januari 2018 kl. 05:37
Enkla svaret är BETALA INTE så upphör detta det är det som rekommenderas.

Bedrägligt beteende av ljusskygga individer skall inte uppmuntras. Avtal ingås genom samförstånd i all sund affärsverksamhet, vilket detta inte är ==> att det klassificeras som Fakturabedrägeri.

Läs SOU 2015:77 https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/09/sou-201577/
Lyssna på branschorganisationen Företagarnas regionchef Frida Boklund https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6753580

/Magnus

Förenade Bolag
Förenade Bolag
19 januari 2018 kl. 12:07
Det är viktigt att felaktigt utställda fakturor bestrids, det stämmer.

Det finns däremot ingen generell sanning i att krav från Företagsopinion eller andra verksamheter ”upphör” genom att man inte betalar dem. I Företagsopinions fall är avtalet löpande och våra erfarenheter från föregångarna Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen visar att man är medveten om detta, och förlänger tjänst/fakturering enligt villkoren.

Ibland är man tvungen att betala enligt lag, oavsett om bolaget är varningslistat eller grovt omoraliskt sett till exempelvis försäljningsrutiner. Bedrägeri eller försök till bedrägeri, och rekvisiten som krävs för de brotten, är det oftast inte tal om. Av denna anledning har åklagare valt att inte väcka åtal för Bolagsupplysningen: man ser ingen brottslighet i verksamheten. Därför skjuts det över till civilrättslig prövning, alltså att domstol skall pröva huruvida avtalet är giltigt eller ej. Där träder forumfrågan (Estland) eventuellt in. Det är precis det här vi menar med ”gråzonen” vi berättat om tidigare. Man blir allt skickligare på att utnyttja exempelvis samhällstruktur och juridik till sin fördel. Resultatet blir att man kan verka mer eller mindre ostört.

Förenade Bolag har genom åren sett allvarliga konsekvenser av denna felaktiga uppfattning. Stämningar, betalningsförelägganden och andra påtryckningsmetoder kan bli verklighet.

Annika
13 januari 2018 kl. 23:49
Svara
Jag förstår faktiskt inte er inställning. Tycker ni att man ska förhandla med bluffbolag bara för att de har mycket pengar eller för att rättegång i Estland skulle vara så oerhört komplicerat?

Att utgången alltid är oviss eller att det kostar pengar gör väl inte att man ska acceptera att finansiera kriminell verksamhet genom att betala? Eller vad tycker ni man rent konkret bör göra i det här fallet?

Förenade Bolag
Förenade Bolag
16 januari 2018 kl. 13:28
Det handlar inte om inställning. Det handlar om tillräcklig kunskap att bedöma risker och tillräcklig kännedom om det inträffade. Vi är ansvariga för de råd vi ger och felaktig hantering, eller beslut fattade på felaktig information, kan riskera att förvärra situationen. Det handlar heller inte om våra åsikter utan snarare om hur samhället ser ut, och hur det utnyttjas: Varningslistade verksamheter placeras (medvetet) i allt större omfattning i en juridisk gråzon. Det är inte möjligt idag att sätta etiketten ”bluffbolag” och angripa situationen därefter. Även om man kanske vill, eller tycker att det borde vara så.

Annika
12 januari 2018 kl. 20:10
Svara
Hej, jag håller med om att det kostar mycket mer än fakturabeloppet att lägga pengar på ett kompetent ombud inför tvist i estnisk domstol MEN det får
förloraren betala. Visst – man vet aldrig säkert hur det går i domstol men även i Estland finns lagar mot att lura någon in i bedrägliga avtal. Blufföretaget måste bevisa att det finns ett giltigt avtal och den som blir stämd får bevisa att han/ hon blivit lurad, saknade partsavsikt och att blufföretaget var i ond tro. Eftersom det senare faktiskt är sant och det finns en hel del som talar för detta så ska man väl inte låta sig skrämmas?

Det är riktigt att bluffbolaget stämde Svensk Handel i Estland för förtal men det hade de ju ingen vidare framgång med. Estland tyckte målet hörde hemma i Sverige.

Som jag förstått det har Nummerupplysningen vunnit ett enda mål, det första. Det var väl innan man i Sverige fått upp ögonen för den här typen av verksamhet.

Finns det något annat mål där Nummerupplysningen eller något annat av Henrys bolag där man vunnit i domstol och inte förlikats?

Jag vidhåller att man inte ska betala för tjänster man inte beställt men kanske ska förtydliga och lägga till ”medvetet”beställt. Om man lurats till en underskrift i ett bedrägligt avtalsformulär utformat som en enkät så ska man inte betala för detta.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
13 januari 2018 kl. 20:44
Utfallet i domstol är rent spekulativt och vid stämning i Estland avsevärt mer komplex än så. Klart är oavsett att ingenting har att göra med att ”låta sig skrämmas”. Det handlar primärt om rättigheter, skyldigheter, risker och juridik. För båda parter.

Vad respektive part hävdar vid prövning och huruvida det ”är sant” eller inte är en vansklig förenkling och vinkling av processen. Åter igen. Utfallet är spekulativt och kan gå åt båda hållen.

Angående Svensk Handel och stämningen i Estland har utfallet ingen större relevans. Ärendet visar att man inte är rädd för att initiera kostsamma processer, och inte heller att överklaga beslut för att driva sin fråga framåt. Det lyftes därför som ett (kraftigt förenklat) exempel som bemötande på ditt påstående om kostnadskänslighet.

Angående vem som står vilka kostnader finns beloppsgränser. Att ”förloraren” i alla lägen betalar motpartens kostnader är direkt felaktigt.

Vid prövning av avtalets giltighet har väldigt lite av det hela att göra med huruvida Sverige ”fått upp ögonen” för verksamheter som dessa eller inte – förutsatt att det prövas här.

En mer utförlig förklaring än så ryms dessvärre inte i detta kommentarsfält.

Annika
11 januari 2018 kl. 21:15
Svara
Efter att ha tagit kontakt med estnisk och svensk advokat så ser jag ljusare på risken/ möjligheten att bli stämd i estnisk domstol. Estland är inget laglöst land. Inte heller där är det OK med vilseledande eller bedrägliga avtal. Dock har Henry’s bluffbolag inte utnyttjat möjligheten.
Det är det billigare för bluffarna att stämma i svensk domstol när tvistebeloppet är under 22 pix men även detta är sällsynt. Här hemma har bovarna, så vitt jag vet, torskat när avtalet varit så uppenbart bedrägligt som i detta fall. (Om jag har fel så är jag tacksam för målnummer.)
Jag tycker att ni på Förenade Bolag förmedlar en lite väl negativ och uppgiven syn på saken.
Tycker ni verkligen att man bara ska acceptera att bli lurad och betala för något man absolut inte beställt? Det är väl självklart att vi inte ska ge dem en spänn?

Förenade Bolag
Förenade Bolag
12 januari 2018 kl. 11:24
Angående stämning:
För tydlighet fakturerar Företagsopinion 6445sek per år = 12890sek plus övriga avgifter och eventuell förlängning. Hur utfallet blir i domstol kan ingen svara på. Klart är dock att kostnaden för ett ombud med kompetens att navigera en civilrättslig prövning i Estland, åt svensk företagare (alternativt välja annan strategi) kan överstiga skulden flera gånger om.

Angående kostnader för stämning:
Varken Företagsopinion, Bolagsupplysningen eller Nummerupplysningen har anledning att bekymra sig över exempelvis ansökningsavgifter. Bolagen är mycket lönsamma. Notera även att man inte drog sig för att stämma Svensk Handel i Estland nyligen. Kortfattat är det alltså inte möjligt att dra slutsatser på dessa parametrar.

Gällande tidigare domstolsmål i Sverige:
Företagsopinion har inte prövats. Inte heller föregångaren Bolagsupplysningen. För den äldsta verksamheten, Nummerupplysningen, ser det annorlunda ut. Mellan 2011 och 2014 finns 11st mål. Två av dem har mindre relevans i sammanhanget. Av resterande 9 mål finns enbart en förlust, domen från Södertörn 2013 (FT 6154-13), som antagligen är den du syftar på. Resterande mål har blandat utfall, majoriteten förlikningar. Däremot talar vi nu om en blankett med helt annan utformning och andra villkor än Företagsopinion. Att jämföra och dra slutsatser på dessa mål är inte att rekommendera.

Angående att betala för något ”man inte beställt”:
Tjänsterna från Företagsopinion är beställda. Där råder det inga som helst tvivel.

Angående Förenade Bolags råd:
Vi är experter på området och det är vår skyldighet att förklara riskerna med den uppkomna situationen. Genom att vara aktiva i bemötandet av kommentarer motarbetar vi även risken att felaktiga påståenden eller slutsatser förs vidare till andra plattformar. Det råder en enorm kompetensbrist på de öppna kommentarsfälten och även om inlägg görs i all välvilja riskerar de att förvärra situationen. Observera att vi även har information som av olika skäl inte kan eller bör publiceras publikt.

Betalning är inte den enda lösningen, och inte heller har vi sagt så. Det är däremot omöjligt att som enskild företagare hantera ärendet om man inte har kunskapen om hur och känner till hela bilden. Drabbade har så klart all möjlighet att söka efter information på andra platser.

Cecilia
9 januari 2018 kl. 19:28
Svara
Det stämmer INTE att det är estnisk domstol som avgör ärendet! Om ”avtalet” slutits i Sverige är det svensk domstol som gäller.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
11 januari 2018 kl. 19:31
Villkoren som står tryckta på blanketten från Företagsopinion anger just forumfrågan, och de möjliggör med all tydlighet stämning i estnisk domstol. En tredskodom i Estland kan i sin tur, utan hinder, verkställas och utmätas av svenska Kronofogdemyndigheten.

Hannah
9 januari 2018 kl. 14:13
Svara
hej
Jag har varit inne på deras webb (foretagsopinion.se)och den fungerar fint. Jag har även ringt dem (08-551 113 40)och lekt att jag är en företagare som har fått deras propå och är på väg att fylla i och ev. köpa deras tjänst. De svarar glatt och är mkt tydliga med att de säljer en annonsplats som kostar 6395 kr/ år (både på en telfonsvarare som man först får lyssna på och sedan när man pratar med dem)… Så själva tjänsten de säljer är inte olaglig MEN det är ju HUR de säljer som är missvisande… Så, det enda vi/ni kan göra är att bestrida fakturan och hoppas på att de ger sig. Att polisanmäla verkar (efter mina efterforskningar) slöseri med tid. Lycka till!

Nedhal
5 januari 2018 kl. 20:15
Svara
Jag ser att vi är många som har blivit lurade av denna bluffmakare. Best idag fakturan. Jag kan inte tänka mig att kronofogden ger dem rätt då blir det fritt fram för oseriösa att härja och utnyttja de godhjärtade människorna och mjölka de på pengar.
Avtal ska vara tydligt formulerat och allt ska framgå tydligt på vad som gäller och ska inte vara vilseledande.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
8 januari 2018 kl. 16:08
Ett förtydligande. Kronofogden gör ingen bedömning i ansökningsprocessen vilket betyder att man kommer handlägga inkomna ärenden från Företagsopinion precis som alla andra som ansöker om betalningsföreläggande.

Eva Emanuelsson-Nord
22 december 2017 kl. 14:43
Svara
Eftersom jag betalar moms men inte har något företag, svarade jag på undersökningen, och trodde att det skulle räcka med det.
Ordentlig som man är.
Igår kom fakturan, som ska vara betald idag! Betalningvillkor 14 dagar!!
Har bestridit fakturan, ringt polisen, skrivit till allmänna reklamationsnämnden.
Är så jävla trött på allt bluff från olika oseriösa företag, som skor sig på ärliga människor.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
22 december 2017 kl. 16:30
Ärendet är inte föremål för Allmänna Reklamationsnämnden eftersom du inte är drabbad som konsument.

Nedhal
5 januari 2018 kl. 19:32
Jag har fått samma faktura av blufföretaget. Har polisanmält dem. Det går inte att nå dem per telefon. De har inte ett riktigt organisationsnummer. Vore nödvändigt att skatteverket kollar de extra noga. Det andra företaget med det konstiga namnet San fransokyo som springer deras ärende är lika stor bluffmakare som det första.
Vi kommer inte betala ett skit av fakturan, men kommer att motfakrurera dem för avsatt tid och arbete för hantering av deras blufffaktura. Jag tycket att att alla andra som har fått en sådan faktura ska göra det till båda företagen hamnar i skuld San frasskit har redovisat minus av sina bluffmakare.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
8 januari 2018 kl. 16:11
Ett par förtydliganden.

– Angående organisationsnummer för Företagsopinon OÜ är det inte felaktigt. Det stämmer, enligt formatet för organisationsnummer i Estland, och skiljer sig från vårt svenska format (XXXXXX-XXXX).
– Att motfakturera ”för nerlagd tid” eller annat är en mycket dålig idé av flera anledningar.
– Polisen kommer inte utreda eller arbeta är ärendet, men din anmälan är bra för statistiken.

Håkan
22 december 2017 kl. 00:34
Svara
Gjorde som många andra och skrev under i tron att det var en undersökning. Har bestridit fakturan. Bör jag även säga upp avtalet för att undvika förlängning av avtalet samtidigt som jag bestridit fakturan eller kan det då rättsligt tolkas som att jag accepterat avtalet?

Charlotte
21 december 2017 kl. 23:05
Svara
Hjälp ! Jag svarade i god tro som del av samhällsnytta att mitt lilla företag INTE kan anställa någpn nyanländ ! Fick fakturan idag 21 dec och den ska betalas imorgon 22 dec ! Så INTE att detta var något avtal för annonsering och eftersom jag svarade nej till alla frågor så köpte jag ingen annonseringstjänst !Blev helt chockad när jag såg fakturan samt att den gäller för två år. Skrev genast email till infoaddressen . De säger man kan säga upp avtalet om man sänder ett brev till en address i Talliun, stämmer detta ? Vad ska jag göra ? Känner mig totalt grundlurad, jag trodde det var statistik för samhället jag deltog i. Hur kommer man ur det hela ?

Nick
22 december 2017 kl. 10:34
OBS! FÖRENADE BOLAG AGERAR IHOP MED FÖRETAGSOPINION!!!!!

Förenade Bolag
Förenade Bolag
22 december 2017 kl. 12:04
Förenade Bolag är Sveriges ledande experter på fakturabedrägerier och samverkar med brottsbekämpande myndigheter på flera plan. Vi vill be dig upphöra med den här typen av inlägg.

Nick
21 december 2017 kl. 11:27
Svara
Titta på Svensk Handels sida for korrekt information:
https://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/varnade-foretag/foretagsopinion/

Förenade Bolag
Förenade Bolag
21 december 2017 kl. 23:45
Att informationen från Svensk Handel skulle vara ”korrekt” i motsats till Förenade Bolags information/råd är direkt felaktigt.

Vi är även tvungna att klargöra att sidan du länkar till dessvärre i kommentarsdelen består av mestadels felaktiga råd, irrelevanta påståenden och begreppsförvirring. Följ inte under några omständigheter råd från anonyma kommentarer på internet.

christer thörn
20 december 2017 kl. 21:12
Svara
Gå inte på att du inte kan dra bolaget inför rätta. Vet inte varför förenadebolag är så intressserade att just företagsopinions fakturor skall betalas. Även om du besvarat enkäten kan svekparagrafen tillämpas!

Förenade Bolag
Förenade Bolag
21 december 2017 kl. 23:41
Det är Förenade Bolags ansvar att ge en neutral och nyanserad bild av det inträffade. Våra råd baseras inte bara på år av djupgående analyser och kartläggning av varningslistade verksamheter utan även på konkret juridisk kunskap och exempelvis tolkning av avtalsvillkor. Vi är experter på området.

Det betyder att vi också korrigerar de bristfälliga råd som ges av oinsatta på diverse andra internetforum och sedan sprids hit, till våra egna kanaler.

När det kommer till ”svekparagrafen” och att ”dra företagsopinion inför rätta” förstår vi inte vad du menar. Ge gärna råd, men inte felaktiga sådana. Det riskerar att göra mer skada än nytta.

Frida
19 december 2017 kl. 22:58
Svara
Blivit lurad som många andra!!!
Enligt Telia finns ingen abonnent med deras telefonnummer!!
Ingen matchning hittades på deras e-mail!!

Nytt kravbrev idag 19/12-17 efter att jag skickat svar och bestridit deras faktura!

Förenade Bolag
Förenade Bolag
20 december 2017 kl. 10:48
Både deras telefonnummer och e-mail fungerar.

Daggan
18 december 2017 kl. 20:11
Svara
Hej, fick en faktura på nåt som jag tydligen beställt, i tron av att jag svarade på en undersökning. Det står att man ska läsa sid 4 innan man skriver under. Sid 4 har så mycket text och inga mellanrum så ingen orkar väl läsa det…Nu har fakturan kommit som jag INTE tänker betala. Ont i magen av detta 🙁

Jenny
18 december 2017 kl. 12:02
Svara
Jag är också lurad!!
Har försökt ringa dem och för aen dialog men stört omöjligt, de ras Kundtjänst kopplar bort samtalet….

Goran
15 december 2017 kl. 16:07
Svara
Företagsopinion är ytterst oseriösa personer -har polisanmält detta givetvis -Dom hänvisar dessutom på fakturan med bankgiro till ett annat företag vid namn Mexagon
Detta företag har jag aldrig skrivit på -utan en förtryckt opinionblankett om att jag inte ska anställa några individer oavsett bakgrund.
Kommer inte att betala fakturan vilket jag meddelat 3 ggr +att jag sagt upp ett ej giltigt avtal som senare ska gälla i 2 år.
Är detta lagligt sätt att agera ???

Förenade Bolag
Förenade Bolag
16 december 2017 kl. 11:35
Anledningen till att exempelvis Föreragsopinion existerar är för att det är svårt att styrka brott, alltså ”olaglighet”. Anledningarna till det är flera.

Angående vilket företag som är betalningsmottagare har det ingen relevans i sammanhanget.

Avtalet är två år plus förlängning ett år i taget.

Marcus
14 december 2017 kl. 15:19
Svara
Hej Förenade Bolag
Jag skickade ett väldigt viktigt mail till er igår och jag har inte fått någon svar eller reaktion från er gällande detta.

Ni kanske har mycket mail att gå igenom, men för att hitta mailet från mig till er så är detta sänt till er klockan 21:45 igår.

Då jag anser att innehållet i mailet är mycket viktigt för de som har signerat Företagsopinion samt Bolagsupplysningen och att korrekt information kommer ut, så sände jag mailet till er istället för till er stora konkurrent, men jag kanske får ompröva detta beslut och sända samma mail till er konkurrent också.

Var vänlig att återkom till mig snarast möjligt.
/Marcus

Bruce
14 december 2017 kl. 13:57
Svara
Var med om samma sak där i tron att jag gjorde samhällsnytta och känner mig helt bedragen och att det kan förekomma i Sverige gör mig bara förbannad i och men man känner sig helt utelämnad åt vargarna.

Jag kommer förstås att bestrida fakturan och polisanmäla det och rekommenderar alla att göra samma sak , för ju fler anmälningar som kommer in mot dessa bedragare desto bättre elimineras de från marknaden.

Birgitta
13 december 2017 kl. 20:10
Svara
Fick en propå som uppfattades som en fråge ankät. I fredags den 8/12 kom en faktura som övriga har angivit.
Har försökt att säga upp avtalet på bolagets hemsida men då jag skall logga in på denna kommer det en varning att sidan inte är säker. Hur gör jag?
Tänker inte betala.

Britt Eriksson
13 december 2017 kl. 19:26
Svara
Samma här, lurad. Men hur kan man avsluta avtalet? Låter ju som om det hela tiden förlängs ett år i taget.
Vad händer om jag inte betalar?

Annika
12 december 2017 kl. 17:06
Svara
Sällar mig till skaran ovan. Fick min faktura igår. Har idag bestridit den enligt konstens alla regler samt polisanmält. Mitt företag består bara av mig och jag skrev I ”enkäten” att jag INTE ska anställa några. Blir därmed intressant att följa en ev rättgång om varför jag då skulle vilja annonsera på deras hemsida. Alltså rent bedrägeri de håller på med. Och jag tanker absolut inte betala en enda krona.

Ove Grandin
12 december 2017 kl. 12:04
Svara
Jag blev oxå lurad trodde det var ett informationsblad för nyanlända. om hur möjligheterna såg ut för dessa i samhället idag. och sedan fick jag en faktura på 6445 kr att betala på ett företag som inte har varit aktivt på 15 år. och när jag ringde dom o förklara vad som gällde att företaget inte har varit aktivt på alla dessa år, så sa dom att det var inte deras problem och la på luren. jag har bestridit fakturan o tänker fan inte betala en krona till dessa idioter eftersom jag har bestridit fakturan så kan dom inte driva pengarna via kronofogden utan en rättstvist, och då förklara vad jag ska ha en annonsplats för ett företag som inte har varit igång på 15 år. och det är skamligt att inte Sveriges rättsväsende inte tar detta på allvar och nonchalerar dessa bluff företag och via automatik, lägger ner deras rättsprövningar. ÄR BARA ATT BEKLAGA

Förenade Bolag
Förenade Bolag
12 december 2017 kl. 17:17
Observera att fakturan som tillsänts dig avser det första året av två. Avtalet är även löpande vilket betyder att det förlängs med ett år i taget per automatik. Anledningen till att åklagare inte väcker åtal är för att verksamheter som just Företagsopinion och Bolagsupplysningen är mycket genomtänkt placerade i en juridisk gråzon. Brottslighet enligt brottsbalken går då inte att styrka och saken är i huvudsak civilrättslig.

Magnus
12 december 2017 kl. 11:01
Svara
Finns rättsfall där samma individer har förlorat 2013-10-04 Södertörns Tingsrätt FT 6154-13

https://www.driva-eget.se/uploads/2014/08/20131004_DOM_vinst_Nummerupplysningen_Sodertorn_FT6154-13-1.pdf

Även denna sida misstänks vara del av ekvationen att skrämmas vi får se om detta publiceras….

Trötta ut dom så att dom inte skadar andra….

Förenade Bolag
Förenade Bolag
12 december 2017 kl. 17:03
Hej Magnus. När det gäller Nummerupplysningen OÜ och tingsrättsmålen från 2013 är dessa inte jämförbara med Företagsopinion och exempelvis Bolagsupplysningen idag. Både utformning och villkor är förändrade. En komplicerande faktor är även forumfrågan, som (beroende på tolkning) flyttar ärendet till domstol i Estland.

För kännedom samverkar Förenade Bolag med både Polisen och Skatteverket. Vi har vittnat i och bidragit med underlag till brottsmål relaterade till fakturabedrägerier samt har varit remissinstans åt två statliga utredningar.

Carolina J
11 december 2017 kl. 21:59
Svara
Jag är ännu en i mängden som fyllde i en enkät i tron om att jag gjorde något samhällsnyttigt då jag besvarade frågor om arbetsmarknad-migration-invandring.
Jag fick fakturan från Företagsopinion i dag 11/12 med sista betalningsdag 18/12.
Jag har bestridit fakturan, gjort en polisanmälan, och skall under morgondagen tala med Kronofogdemyndigheten.
Precis det jag vill lägga tid på i juletid!
Jag tänker INTE betala ett öre och de får skrämma mig hur många gånger de önskar.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
12 december 2017 kl. 17:21
Det finns ingen anledning att kontakta Kronofogdemyndigheten om du inte blivit tillsänd ett delgivningskvitto (betalningsföreläggande). Observera att den faktura du tagit emot avser det första året. Ytterligare en faktura kommer tillsändas dig om ungefär 12 månader. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget.

Gunnar Hermansson
11 december 2017 kl. 18:50
Svara
Jag gick på det här och fick min faktura idag. Känner mig bara enormt dum och utnyttjad.

Anders Bjurholm
8 december 2017 kl. 08:51
Svara
Fick igår 171207 en faktura från Företagsopinion OU, med samma utformning och innehåll som angivits ovan. Sista betalningsdatum 171211, dvs endast 4 dagar efter mottagandet.

Ärendet anmält till Polisen.

Hanna
11 december 2017 kl. 22:01
Till alla: läs på svensk Handels sida istället.

Tobias M
7 december 2017 kl. 10:20
Svara
Fick en på posen igår.

NN
5 december 2017 kl. 22:07
Svara
Även jag gick på detta. Otroligt tråkigt att läsa Förenade Bolags svar, eftersom de indikerar att det inte finns så mycket att göra pga att man som företagare som skrivit under har det yttersta ansvaret, att FO agerar i en gråzon och att de faktiskt inte har gjort sig skyldiga till något brott.
Jag undrar om det finns någon väg att gå för att undvika att dessa skurkar får mina pengar? Spelar det någon roll avtalsrättsligt vad man har för bolagstyp? Jag är bara momsregistrerad för försäljning av mikroproducerad el, räknas jag inte som privatperson då och andra regler gäller? Distansavtalslagen?
Jag har inga tillgångar i mitt ”bolag”. Kan jag avregistrera det och på så sätt komma ur eller runt detta avtal?
Det kanske inte ens är jag som skrivit under avtalet? Någon kan ju ha förfalskat min namnteckning… Kreativitet är nyckeln tror jag. Jag förstår att Förenade Bolag inte kan uppmana till brott, men om det finns något halmstrå kanske ni kan generellt beskriva hypotetiska förfaranden? Jag är beredd att gå långt för att de inte ska få mina pengar.

Tack på förhand.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
6 december 2017 kl. 12:05
Det stämmer att man som företagare har det yttersta ansvaret över de avtal som ingås. Gråzonen som Företagsopinion och dess föregångare är placerade i är mycket genomtänkt och tyder på stor förståelse för samhällsstruktur och exempelvis juridik.

Den faktura du mottagit avser det första året. Avtalet är ett två årsavtal med automatisk förlängning, ett år i taget. Att talongen skrevs under i tron om att du egentligen korrigerat eller kompletterat ett kostnadsfritt register eller undersökning är en fråga om avtalets eventuella giltighet, och det avgörs i tingsrätt, förutsatt att Företagsopinion ansöker om stämning. Det finns ingen annan lösning. Det finns ingen kreativ metod att undkomma betalningsansvar, lika lite som det gör under ”ordinarie” förhållanden.

”Spelar det någon roll avtalsrättsligt vad man har för bolagstyp?”
Nej, det har ingen betydelse.

”Jag är bara momsregistrerad för försäljning av mikroproducerad el, räknas jag inte som privatperson då och andra regler gäller?”
Nej.

”Distansavtalslagen?”
Nej. Distansavtalslagen, som bland annat ger lagstadgad ångerrätt, gäller enbart privatpersoner.

”Jag har inga tillgångar i mitt bolag. Kan jag avregistrera det och på så sätt komma ur eller runt detta avtal?”
Nej.

”Det kanske inte ens är jag som skrivit under avtalet?”
Någon i talongens närhet har signerat och returnerat avtalet, detta är ostridigt. Tänk på att det du hävdar idag skall styrkas längre fram om ärendet mot förmodan hamnar i tingsrätt. Försök följa hela kedjan av händelser: om det inte är du som har signerat avtalet – vem har då gjort det, placerat handlingarna i returkuvertet och skickat in dem till Företagsopinion? Det kan också vara bra att veta att Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare Statens Kriminaltekniska Laboratorium) har möjlighet att utföra tester, handstilsanalyser, för att bedöma huruvida signeringen är gjord av dig eller ej, vid eventuell tvist. Det är då till din nackdel om det du anfört inte stämmer.

Fakturan skall bestridas och motiveringen skall vara sakligt formulerad. Ett bestridande i sig är dock enbart en inställning till kravet, det kan inte ogiltigförklara avtalet på förhand. Observera, åter igen, att avtalet är löpande och förlängs automatiskt efter det andra året. En faktura för år två kommer skickas ut om ungefär 12 månader.

Än är det för tidigt att dra slutsatser kring hur Företagsopinion kommer bemöta de bestridanden som upprättas till följd av deras fakturering. Förenade Bolag bevakar och analyserar dock samtliga händelser löpande.

Bengt Hilmersson
4 december 2017 kl. 23:21
Svara
Råkade ut för dessa för några år sedan när de hette bolagsupplysningen. Polisanmälde och bestred fakturan så mycket jag kunde. Efter att ha mailat dem ett bestridande (scannade räkningen som jag strukit över och skrivit bestrides på) gav de till slut upp. Betalade inte en krona till dem. Det finns även en dom i Södertörns tingsrätt om otydlig faktura som är applicerbar i detta fall.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
5 december 2017 kl. 09:42
Ett förtydligande.

Företagsopinions föregångare, Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen, har vid flera tillfällen fakturerat för de år som det löpande avtalet avser, alltså även det andra året eller exempelvis tredje året av avtalet. Att de skulle ”ge upp” är det alltså inte tal om rent generellt. Det kan även vara bra att veta att de har flera år på sig att driva in fordran, generellt gäller 10 år.

Det finns inga domar ”applicerbara” på varken Företagsopinion eller Bolagsupplysningen. På den första varianten, Nummerupplysningen, finns flera tingsrättsdomar men med olika utfall. Mycket skiljer dock både utformande och avtalsvillkor åt vilket gör att de inte har någon större relevans idag.

ali
4 december 2017 kl. 15:34
Svara
jag har bestrida fakturen men kom det har svaret

Vår Propå kommer med en tydlig och läsbar avtalstext, priset står angivet med siffror så väl som text på ett flertal ställen, vilka är svåra att missa när man läser igenom sagda avtal. Kostnaden för medverkan samt avtals tid står att finna i avtalet vilket ni har beretts tillfälle att läsa igenom och har dessutom enligt den undersökningsplikt alla Svenska näringsidkare råder under krävts att läsa igenom avtalet innan signering. Med ovansagda anledningar kvarstår vår fordran i sin helhet och vi ber er omgående att reglera vår utestående fordran. ”Pacta sunt servanda” eller ”avtal skall hållas” är en grundläggande princip i svensk avtalsrätt.

Mvh Stefan Karlsson

Företagsopinion

vad kan jag gära

Sara
3 december 2017 kl. 00:37
Svara
Jag blev lurad och fick faktura att betala. Dem får drömma om det. Neka och bestrid hela vägen så att dem får en läxa

Carola Lööf
30 november 2017 kl. 14:09
Svara
Dessvärre gick jag på denna nit. Trodde jag gjorde en tjänst genom att fylla i en undersökning. Döm om min förvåning när jag får en faktura. Ringde företaget som håller på sitt. Jag sitter med ett avtal på 24 månader. Har sagt upp det med omedelbar verkan men det är bara att bita i det sura äpplet.
Vänligen
Carola

Jan Marklund
30 november 2017 kl. 11:09
Svara
Som många skriver här. Mycket trovärdiga trycksaker och faktura.
Vore ett nöje att få skojarna straffade för detta.
Har någon gjort en polisanmälan och vad har det lett till?

Jag var naiv nog att fylla i ”enkäten”, skriva under och skicka in i svarskuvertet men när det kom en faktura så var det slut på naiviteten.
För jävligt att dom spelar på människors godhet att vilja hjälpa till.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
30 november 2017 kl. 15:01
De estniska verksamheterna Bolagsupplysningen, Nummerupplysningen och nu nystartade Företagsopinion är närbesläktade. Viktigt är att Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen dock skiljer sig från Företagsopinion på flera punkter. Det är inte möjligt att dra några slutsatser idag eftersom Företagsopinion bara för några dagar sedan inledde fakturering. Avtalen, som ligger till grund för fakturorna, började skickas ut under sommaren 2017.

Polisen arbetar inte med avtalsrättsliga frågor. Därför kommer en polisanmälan mot Företagsopinion inte påverka ärendet, eftersom situationen i första hand är civilrättslig, inte straffrättslig (där polisen verkar). Förundersökning kommer sannolikt inte inledas, och om den inleds, kommer det sannolikt inte resultera i åtal. Avtalets giltighet skall därför prövas i domstol, genom att Företagsopinion ansöker om stämning. Ett visst problem där kan vara forumfrågan, alltså i vilket land saken skall prövas. Det finns ytterligare komplicerande faktorer. Det är dock fortfarande viktigt att du gör en polisanmälan om du anser dig utsatt för ett brott.

Föregångaren Bolagsupplysningen har tidigare varit föremål för ett mycket stort antal polisanmälningar. Åklagare valde då att inte väcka åtal eftersom brott inte kunde styrkas. Rekvisiten för exempelvis bedrägeri eller försök till bedrägeri är alltså inte uppfyllda, det finns ingen brottslighet i upplägget. Inte heller går det att applicera den nya brottsrubriceringen Grovt fordringsbedrägeri.

Beleytrade Zomi
24 oktober 2017 kl. 18:50
Svara
Fick brevet för länge sedan. Såg den liggandes ovanpå skoskåpet i hallen. Uppfattade brevet som en undersökning. Ha inte haft tid att svara den. Idag när jag kollade igenom bland mina brev såg jag den o tänkte att jag öppnar o tittar. Det såg ut vara från en seriös avsändare o frågorna var lätta o aktuellt. Jag fyller i formuläret o ska skriva under. Men får en känsla att läsa texten. I texten upptäckter jag om något annons grej, bindning, betalning ect. Då förstod jag att det var oseriöst​. Herregud, det är inte små pengar man binder sig till heller. Dåligt att den här företaget vill ta ens tid att svara på formuläret och sen vill de också lura dig på pengar.
Är det möjligt får man göra så?
Detta är sjukt!

Förenade Bolag
Förenade Bolag
25 oktober 2017 kl. 16:13
Svaret är komplext. Men förenklat är det fullt ”möjligt” att agera på detta vis. Företagsopinion placerar sig i en uttänkt gråzon där åtkomlighet är svårt.

Tanja Souza
12 oktober 2017 kl. 20:57
Svara
Fick detta i brevlådan idag och uppfattade det först som myndighetspost. Läste sedan all text och förstod att det var ett avtal medinimumkostnad på ca 12000kr. Började googla på företaget och hittade detta. Hur kan detta inte anses vara brottsligt???

Förenade Bolag
Förenade Bolag
13 oktober 2017 kl. 16:27
Det är en komplicerad fråga att svara på. Kortfattat är utskicket av formulär från Företagsopinion inte ”brottsligt” för att de rekvisit som krävs för exempelvis bedrägeri eller försök till bedrägeri inte är uppfyllda. Detsamma gäller även för grovt fordringsbedrägeri.

Företagsopinion och närbesläktade Nummerupplysningen / Bolagsupplysningen är verksamheter som högst medvetet konstruerats för att hamna i något av en juridisk gråzon.

Det yttersta ansvaret ligger hos mottagaren av talongen.

Tommy
12 oktober 2017 kl. 16:30
Svara
Fick post till mitt företag från Företagsopinion idag ( 12/10-17 ) som kunde uppfattas som en enkät från Skatteverket eller annan myndighet. Ämnet Arbetsmarknad Migration-Invandring och frågor kring dessa. Portofritt svarskuvert, som också är en del i det Tallin baserade lurendrejeri företagets metoder.
Skickar du in detta undertecknat, kräver de dig på 6.395 kr för bokad annonsmedverkan som framgår i det finstilta.
SLÄNG detta direkt och är de drabbad, så bestrid deras krav.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
12 oktober 2017 kl. 16:38
Förtydligande: avtalet, vid signering, avser två års publicering med förlängning. Alltså kommer en underskrift resultera i fakturering för minst två år á 6 395:- per år.

Maj Danielsson
12 oktober 2017 kl. 06:03
Svara
Har ”kivra”. Så jag är skeptisk mot allt som kommer i brevlådan.

Christer Fransson
11 oktober 2017 kl. 20:06
Svara
Höll på att åka dit på bolagsupplysningen så jag skickade igen ett tomt kuvert så PostNord fick tjäna en slant.

Mari
11 oktober 2017 kl. 11:25
Svara
Fick från dom och Bolagsupplysningen idag, tur man är uppmärksam.

Anette Lundström
10 oktober 2017 kl. 17:56
Svara
Företagsopinion finns på Facebook. Ny sida, inga kommenterar än förutom en sågning från mig.

Ken
2 oktober 2017 kl. 14:29
Svara
Fick detta till vårt företag idag, läste noga och insåg snabbt att det var fiffel och båg. Klockrent fall av bedrägeri. Synd bara att våra lagstiftare anser att det här är helt okej beteende för företag.

Carlitos Briljante
29 september 2017 kl. 10:37
Svara
Jag tog retur kuvertet och fyllde de med tidningspapper och sände i retur. Vi får ju gynna posten lite oxå. Hoppas bara det kommer fram.

pelle k
8 september 2017 kl. 10:44
Svara
de jävlarna

Kristin
21 augusti 2017 kl. 08:27
Svara
Tack Förenade Bolag
För att man snabbt kan få reda på nya bolag som man bör akta sig för. Jag råkade tyvärr ut för ”Bolagsuplysningen” och ni hjälpte mig enormt mycket i det fallet. Denna gången tvivlade jag inte på att kolla med er innan jag började läsa enkäten.

Det sura är att de använder sig av människors (kan man hoppas på) sympati för invandrare i Sverige, själv tyvkte jag ämnet var intressant och hade absolut svarat på denna enkäten om den hade varit på riktigt!

Bästa häalsningar

Jack
9 augusti 2017 kl. 15:23
Svara
Man blir så förbannad och tycker att Sverige o Estland borde göra gemensam sak o stoppa dessa personerna som agerar på det här sättet. Frysa deras tillgångar, skattegranska dem etc samt statuera exempel så det inte är attraktivt/lönsamt att agera som de här kvinnorna o männen i Estland.

Förenade Bolag
Förenade Bolag
10 augusti 2017 kl. 14:03
Flera svenska myndigheter har gjort vad man kan för att komma åt problemet med just den här verksamheten. Den största utmaningen är att tillvägagångssättet inte anses vara brottsligt.

Kalle
2 augusti 2017 kl. 08:57
Svara
Det är helt otroligt att Sverige godtar alla bombardemang av bluffavtal som skickas från företag i Estland? Nu senast Företagsopinion som styrs av samma personer som Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen. Vid sökning på personerna som ligger bakom de här bedrägerierna så hittas information om vissa personer som har över 80 !! registrerade bolag i Estland. Hur många av dessa bolag som sysslar med illegal verksamhet (gråzon) kan man bara gissa sig till? Eftersom Estland är ett paradis för sådan verksamhet så kommer det att fortsätta om Sverige och Estland inte gör något åt det. Den nya lagen mot bluffakturor är helt verkningslös. Det MÅSTE till något som hindrar de här bedragarna från att skicka sin skit till Sverige.

Företagarna
31 juli 2017 kl. 20:16
Svara
Det skulle kosta oss över 12.000 kr för 2 år, för ingenting. Det är ett bluffbolag, precis som alla de andra som ger sig på oss småföretagare, ju mer medvetna vi är och varnar varandra desto tidigare kan vi förgöra dessa parasiter till företag, som lever på våra pengar och naivitet i vissa fall. Riv och släng!

Kalle
31 juli 2017 kl. 08:28
Svara
Kommentar skapad 2017-07-31 08:13 31 jul 2017 kl 08:13
Vilka klantskallar till bedragare! Erbjuda annonser på en webbsida som inte finns. Om någon mot all förmodan skulle vara intresserad av deras värdelösa tjänst så det första de gör är att öppna företagets webbsida och då upptäcks bluffen direkt eftersom sidan finns inte. RIKTIGA PAJASAR som kan beskådas här: (borttaget)

Förenade Bolag
Förenade Bolag
31 juli 2017 kl. 12:14
Den länk du publicerade som gick till bilder på personer involverade i eller kring verksamheten är borttagen. Undvik den typen av inslag i kommentarsfältet.

Mathias Pehrsson
30 juli 2017 kl. 13:06
Svara
fick detta i torsdags denna gång var det lätt att se att detta va falsk gick på det förra som dom skicka ut

Carola Persson
28 juli 2017 kl. 16:18
Svara
Måste finnas något sätt att komma åt dem, ser ut som om det är samma som skickade ut förfrågan från Bolagsupplysningen..

Håkan Hallberg
27 juli 2017 kl. 15:57
Svara
Relativt lätt att avslöja. Men det står inte mycket att läsa än på internet.
Borde vara olagligt även i Estland.
MVH
Håkan Hallberg

 

Ring Förenade Bolag