Förenade Bolags Varningslista

Använd Varningslistan för att hålla er á jour om aktuella bedrägeriförsök. Genom kännedom om aktuella bolagsnamn, tillvägagångssätt och logotyper kommer ni att ha lättare att identifiera bedrägeriförsök när de sker.

Varningslistan från Förenade Bolag visar bilder på fakturor och unik information om varningslistade företag och deras metoder. Genom särskilt utredningsarbete kan vi kartlägga och förstå hur bolagen arbetar och samverkar därför med myndigheter som exempelvis Skatteverket och Polisen.

Det går också att prenumerera på vår tryckta Varningslista som utkommer 6ggr/år. Perfekt för er som vill ha Varningslistan för att använda som ett verktyg för personal och ekonomi i syfte att undvika att ingå vilseledande avtal eller betala oönskade fakturor.  

– Läs mer om Förenade Bolag 

 

  • Sortera på:

Ring Förenade Bolag