Förenade Bolags Varningslista

Sveriges mest omfattande Varningslista på nätet

Varningslistan från Förenade Bolag visar bilder på fakturor och unik information om varningslistade företag och deras metoder. Genom särskilt utredningsarbete kan vi kartlägga och förstå hur bolagen arbetar och samverkar därför med myndigheter som exempelvis Skatteverket och Polisen.

Varningslistan visar även om företaget är registrerat för F-skatt och/eller moms, om namnet skiljer sig mot det som står på fakturan och exempelvis om företaget nyligen bytt adress.

Använd Varningslistan för att ligga steget före bedrägliga företag och varna andra i din närhet.
– Läs mer om Förenade Bolag 

  • Sortera på:

Varningslistan (Arkiverade företag)

När varningar inte längre bedöms som aktiva arkiveras de. Varför en varning arkiveras varierar – konkurs, en längre tids inaktivitet eller, i undantagsfall, att bolaget har förändrat sina metoder och därmed inte bedöms falla inom kriterierna för att vara publicerade på Varningslistan. På de arkiverade varningarna framgår varför de inte längre är aktuella.

Se aktiva företag.

Ring Förenade Bolag