Skjutningar och bedrägerier hänger ihop

Skjutningar, sprängningar och bedrägerier har starka kopplingar till varandra. Samma kriminella gäng kan kopplas både till narkotikahandel, bedrägerier och de våldsamma dåd som följt.
Tidigare kunde polisen se att de kriminella ägnade sig åt antingen narkotikahandel eller bedrägerier men numera blir det allt vanligare att man är verksam inom båda områdena.
– Det skadar tilltron till det samhällssystem som vi har i Sverige och på sikt kan det vara systemhotande säger Charlotta Mauritzon, samordnare vid Nationella operativa avdelningen till P4 Stockholm.

Att betala en bluffaktura kan betyda att man hjälper till att stärka gängens verksamhet, vilket vi tidigare har skrivit om.
Du kan läsa mer här:
Företagsbedrägerier göder gängen
Gängens nya kassako
Bluffakturor är en stor inkomstkälla för kriminella – därför ska du alltid bestrida det du är tveksam till

Ring Förenade Bolag