Företagsbedrägerier göder gängen

De största vinsterna för gängkriminella ligger inom bedrägerier och gäller framför allt företagsbedrägerier. ”Särskilt bolagsbedrägerier ger mer pengar, är betydligt enklare och nästan helt riskfritt jämfört med andra brottsvinster som forna tiders väpnade rån. Förra året hade vi inte ett enda värdetransportrån”, säger Lotta Mauritzon, samordnare på Polisens nationella bedrägericentrum till Dagens Industri.

Under 2022 ökade de totala bedrägerivinsterna med 26 procent. Sammanlagt blev vinsterna på bedrägerier mot företag och privatpersoner 5,8 miljarder enligt polisen.

Bolagsbedrägerierna sker oftast genom e-post eller sms, där bedragaren utger sig för att vara någon som mottagaren känner. Enligt Lotta Mauritzon på NBC är det den mänskliga faktorn som är den största risken för att bedrägeriet ska lyckas, trots avancerade lösenord, tvåfaktorsauktorisering och tekniska hinder. ”Anställda är nyckeln. Ha ett aktivt säkerhetsarbete, ta fram en plan för incidenthantering, prata med personalen tills alla förstår varför rutinerna är viktiga och polisanmäl,” säger hon.

Med den tekniska utvecklingen hittar de kriminella också sätt att genomföra sina bedrägerier. Den nya tekniken med AI gör att man har hittat en ny målgrupp – stora företag med stora pengaflöden och med affärer i flera länder. Lotta Mauritzon varnar för utvecklingen: ”Kriminella tänker företagsekonomiskt. AI innebär högre kostnader och större risker för anskaffning av utrustning och kompentens, vilket ställer högre krav på avkastning. Det vill säga de kommer att slå till mot stora företag med många och stora pengaflöden, omedveten personal och bristande rutiner.”

En ny undersökning från Företagarna visar att fyra av tio företagare utsatts för bedrägeri under det senaste året, men 84 procent avstod från att polisanmäla. Varför man inte anmäler kan bero på olika saker men en är, enligt Pontus Lindström på Företagarna, att det är krångligt att anmäla då det inte går att göra digitalt. Anmälningarna är viktiga då de ligger till grund för myndigheter och politikers beslut. Enligt Lotta Mauritzon på NBC är de inte nöjda med hur det ser ut och jobbar med frågan om hur man ska få fler att polisanmäla.

Ring Förenade Bolag