Oseriösa elbolag lurar företagare till dyra elhandelsavtal

Många företagare har blivit lurade att teckna långa och dyra avtal via telefon.
I en artikel i Dagens Industri varnar Svensk Handel för telefonförsäljning av elavtal.
Under många år har ett nätverk lurat småföretagare att teckna dyra elavtal, något som lett till hot om konkurser och tingsrätt.

Ett antal små elföretag har siktat in sig på småföretagare med hög elkonsumtion, bland annat frisersalonger, mindre restauranger och lantbruk. Telefonförsäljningen har varit aggressiv och avtalet som signerats har inte stämt överens med vad som utlovats i samtalet. Avtalen har i de flesta fall bekräftats genom en e-signering.

Avtalen har innehållit en paragraf som ger elbolaget rätt att överlåta avtalet till ett annat elbolag i samma sfär, utan att informera kunden om flytten. Dessutom har man använt olika bolag för elleveransen och som betalningsmottagare vilket försvårar det för den som vill varna för bolagen.

Dagens Industri har granskat nätverket och det visar att ett flertal bolag är inblandade i det oseriösa upplägget. Dessa bolag har bytt namn och styrelsemedlemmar vid flera tillfällen. Man kan se att ett flertal nyckelpersoner återkommer både i elbolagen och hos betalningsmottagarbolagen.
Bedrägerierna har pågått i många år och har kommit i vågor. Efter en längre tids tystnad har nätverket återkommit med nya krav.

I mars 2023 fick företag som haft elavtal genom ett av dessa bolag, Nordisk Krafthandel AB (numera Maritimox AB), ett brev från Collectum Solutions Ltd. Brevet informerade om att en konkursanmälan kommer att skickas in till tingsrätt på grund av oreglerade fakturor från Nordisk Krafthandel.
Läs mer: https://forenadebolag.se/2023/03/varning-for-collectum-solutions-ltd/

Förenade Bolag har under lång tid varnat för den komplicerade handeln med elavtal. Avtalen är ofta långa och det kan vara svårt att förstå alla paragrafer, framför allt i en stressad situation där en säljare vill att man snabbt signerar avtalet genom en e-signering.

Det är därför mycket viktigt att vara noggrann när man tecknar elavtal. Genom att ta sig tid att läsa igenom avtalet innan man signerar och inte lita på vad säljaren säger kan man undvika att bli lurad. Avsluta samtalet och gå igenom avtalet i lugn och ro.
Läs mer: https://forenadebolag.se/2022/10/nytt-elavtal/

 

Har du drabbats av något liknande? Kontakta oss, vi har över tjugo års erfarenhet av oseriösa försäljningsmetoder
tel: 020-503 503
tipsa oss här

Ring Förenade Bolag