Varning för Collectum Solutions Ltd

Företag som tidigare haft elavtal genom Nordisk Krafthandel AB (numera Maritimox AB) har under senaste tiden fått brev från Collectum Solutions Ltd.
Brevet har innehållit information om att en konkursanmälan kommer att skickas in till tingsrätt om man inte reglerar fakturor från Nordisk Krafthandel.

Kravet bör bestridas

För samtliga företag som vi varit i kontakt med har detta handlat om sedan tidigare bestridna fakturor och man har ifrågasatt om det överhuvudtaget har funnit något avtal med Nordisk Krafthandel.

Brevet från Collectum Solutions Ltd är att ses som ett försök att få dig att betala utan att fundera igenom om varför eller vad det är du ska betala för. 

Ring Förenade Bolag