Så synar du oseriösa bemanningsföretag

Så här synar du oseriösa bemanningsbolag

Svenska arbetsgivare har ett stort ansvar för att personalvillkor följer Sveriges lagstiftning.
Northvolt är bara ett i raden av svenska företag där missförhållanden uppdagats för inhyrd arbetskraft – läs mer här

Det är viktigt att inte låta sig lockas av glädjepriser. Om något verkar vara för bra för att vara sant, så är det förmodligen det.

 1. Ställ krav på att det utländska företaget är godkänt för F-skatt i Sverige om det har sin verksamhet här.
 2. Begär in ett så kallat konventionsintyg om inte arbetsgivaravgifter ska betala i Sverige för den utländska arbetskraften.
 3. Var uppmärksam på lockpriser. Varningslampor bör tändas om kostnaden för att hyra in personal klart understiger den nivå ni skulle ha betalt för att anställa.
 4. Gör en genomlysning av bolaget, innan avtal träffas. Vänd er till ansvarig myndighet i landet i fråga. Undersök ekonomin. Genomlys även eventuella underleverantörer som anlitas av det utländska företaget.
 5. Se till att ingen anställd behöver sätta sig i skuld för att betala flygbiljetten till och från Sverige.
 6. Undersök att samtliga anställda i verksamheten har ett arbetstillstånd från Migrationsverket.
 7. Säkerställ att alla nödvändiga försäkringar finns på plats.
 8. Kontroller i förväg att den inhyrda personalen har rätt utbildning och kompetens.
 9. Upprätta ett avtal som följer svensk lagstiftning och som går i linje med kollektivavtalade löner på området.
 10. Se till att anställning av person från tredjeland anmäls till Skatteverket.
 11. Förse personalen med nödvändig säkerhetsutbildning på plats, i de fall det behövs.
 12. Inspektera att arbetsplats och bostäder bedöms som skäliga. Det är även viktigt att scheman och arbetstimmar följer svenska villkor.
 13. Kontrollera att de utbetalda lönerna följer det som avtalats.

 

Källa: Dagens Industri 29 aug Linnea Bolter

Ring Förenade Bolag