Domarna har fallit i Sveriges största momsbedrägerimål

Ett internationellt nätverk lurade till sig hundratals miljoner i felaktigt utbetald moms. Tolv personer åtalades och nu har domen kommit i Sveriges största momsbedrägerimål. De döms för bland annat bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt.

Samtliga tolv personer som åtalades i den senaste rättegången i den så kallade mobilhärvan har dömts till fängelse. Elva av dem har dessutom fått näringsförbud.

Genom att sälja framför allt icke-existerande mobiltelefoner, så kallad ghost trading, i flera led har man fått stora momsutbetalningar.

Mobiltelefonerna har importerats till Sverige, sålts mellan olika bolag inom landet, för att sedan exporteras.
För att upprätthålla fasaden av att det har rört sig om verklig handel har två bolag givit sken av att bedriva transport- och logistikverksamhet. Genom dessa bolag har man kunnat ställa ut falska frakthandlingar till de övriga bolagen.

Av tingsrättens dom framkommer att de inblandade måste insett att de har varit del av ett skattebrottsupplägg. Beroende på hur inblandade de varit skiljer sig straffen åt. Den som får det längsta straffet, 7 år och 11 månader, bedöms ha varit inblandad på en högre nivå och varit en av de som givit anvisningar till hur brottsligheten ska utföras.

Elva av de tolv dömda får dessutom näringsförbud på mellan 5 och 10 år. Näringsförbud ges till den som gjort sig skyldig till brott i näringsverksamhet som ger minst sex månader i fängelse, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. I domen står det: ”Några skäl som talar mot näringsförbud har inte framkommit beträffande någon av dem. Tvärtom talar omständigheterna med styrka för att näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt.”

Att det finns många internationella kopplingar, till bland annat Nederländerna och Storbritannien, har kommit fram genom olika chattkonversationer och sms-meddelanden som redovisas i domen.
Domen tar också upp fler personer än de som dömts, både svenska och utländska.
Bland annat har flera av de dömda kopplingar till en svensk man som är gammal vän till några och släkt med en. Han nämns på flera ställen i domen och ska ha varit den som satte dem i kontakt med de inblandade bolagen och sedan styrt verksamheterna genom dem. Han är efterlyst av Interpol för bland annat grovt skattebrott och penningtvätt.

Hur började allt och vad var det som hände? Läs vår artikel om momsbedrägeriet här:

Sveriges största momsbedrägerimål

Ring Förenade Bolag