Sveriges största momsbedrägerimål

Ett internationellt nätverk har lurat till sig hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms, huvudsakligen under 2019-2020. Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal i Sveriges största momsbedrägerimål.

Tolv personer åtalas för grova skattebrott, grova penningtvättbrott och grova bokföringsbrott. Genom att utnyttja momsreglerna vid handel mellan EU-länder har gruppen kunnat få ut cirka 200 miljoner i momsutbetalningar.

Ghost trading
Det är framförallt mobiltelefoner som de åtalade personerna har handlat med. Mobiltelefonerna har emellertid aldrig funnits utan det har handlat om så kallad ghost trading – handel med varor som inte existerar. Inom loppet av bara några dagar har de fiktiva varorna importerats till Sverige från andra EU-länder, sålts mellan olika företag inom landet, för att sedan exporteras.

 

Många inblandade
Även om upplägget är styrt från utlandet har flera svenska företagare lånat ut sina bolag så bedrägeriet kunnat genomföras. Bolag, som på kort tid, ökat sin omsättning dramatiskt med hjälp av påhittade affärer och falska fakturor. Det är till dessa bolag Skatteverket sedan felaktigt betalat ut stora summor i form av momsåterbetalning. Det finns en EU-lagstiftning som gör att man kan begära tillbaka momsen i ett land och redovisa försäljningen i ett annat vilket har försvårat Skatteverkets kontroller. Bolagen har sedan behållit en del av pengarna i ersättning, medan största delen har försvunnit utomlands.

Säljs i flera led
Upplägget har varit enligt följande: importören har importerat varorna utan att betala moms. Importören har sedan lagt på utgående moms vid försäljning inom Sverige men har undvikit att betala in momsen genom osanna fakturor som reducerat bort den utgående moms som skulle betalas in till staten. Exportören har slutligen sålt varorna till annat EU-land utan moms och begärt tillbaka den ingående moms som exportören har betalat.

Omvänd momsplikt
Sedan Sverige 2021 införde omvänd momsplikt vid handel med bland annat mobiltelefoner verkar brottsligheten kopplad till dessa varor avtagit, men problemet kan återuppstå med andra typer av produkter. Omvänd momsplikt innebär att den som köper varan betalar in moms till Skatteverket istället för säljaren.

Rättegången väntas pågå under våren och sommaren och utredningen på Ekobrottsmyndigheten har skett i nära samverkan med Skattebrottsenheten/ Skatteverket. Man har även fått internationell rättslig hjälp.

 

 

Källa: Ekobrottsmyndigheten, Dagens Industri, Dagens Nyheter

Ring Förenade Bolag