Sammanfattning av 2018

32st nya varningar – 14st uppdaterade varningar

I skrivande stund har vi publicerat 32st nya varningar på Förenade Bolags Varningslista under 2018 och 14st redan publicerade varningar har fått nya uppgifter, som exempelvis ytterligare organisationsnummer och mottagarkonton. Vissa av dessa varningar är flera år gamla, som antingen regelbundet får nya uppgifter eller har återupptagit verksamhet av andra anledningar.

Den här sammanfattningen har fokuserat på händelser direkt relaterade till varningslistans verksamhet. Vi har lämnat ute allt kring VD-bedrägerier, de utnyttjade cykelbidragen, ”ID-fabriken” med samordningsnummer och andra stora händelser under året som, även om dessa i många fall har relationer till våra varningslistade bolag och personer, ses som en bredare del av problemet och därför inte föremål för sammanfattningen.

Gemensamt för alla händelser är att Förenade Bolag har, genom daglig bevakning, sett både verksamheterna och arbetsmetoderna långt innan offentliga avslöjanden i exempelvis media.

 

Uppdrag Granskning – Sverigefakturorna

Uppdrag Granskning gräver med Förenade Bolags underlag

I oktober sände Uppdrag Granskning två inslag om hur varningslistade bolag fakturerat offentliga verksamheter för olika typer av varor och tjänster. Information från Förenade Bolag användes för att göra undersökningen. I inslagen framkom bland annat att svenska kommuner betalat drygt 88 miljoner till olika varningslistade företag. Flera av bolagen fanns endast publicerade hos Förenade Bolag.

De varningslistade bolag som gynnades av skattemedel var försäljare av diverse förbrukningsvaror som skrivartoners, snösmältningsmedel och våtservetter, men även fakturor för icke-existerande platstjänster och internetkataloger. Bristande kontroll är anledningen, något som även påpekades av Förenade Bolags Ludvig Isacsson i SVT Opinion.

Om du inte har sett inslagen än finns de tillgängliga på SVT Play till 2019-06-18.

 

Företagsopinion under utredning

Företagsopinion

Omväxling från svenska verksamheter i Estland

Under våren 2018 inleddes en förundersökning om bland annat grovt penningtvättsbrott i San Fransokyo AB, som har fungerat som betalningsmottagare för de varningslistade estniska verksamheterna FöretagsopinionBolagsupplysningen och Nummerupplysningen. Man frös även tillgångarna på bolagets bankkonto. Under höst- och vinter 2018 har åklagare begärt och beviljats åtalsförlängning vid fyra tillfällen, och i skrivande stund ska åtal vara väckt senast 2019-01-11. Åtal är inte garanterat – allt beror på vad åklagare kan hitta i underlaget. Parallellt med detta har Bolagsupplysningen istället börja använda en annan betalningsmottagare som inte omfattas av åtalet. Förenade Bolag har varnat först i landet för samtliga verksamheter i den här grupperingen.

Information om utvecklingen i ärendet och en mer ingående beskrivning  finns här.

 

Financial Fraud Forum

Ludvig Isacsson på Financial Fraud Forum

På heldagskonferensen Financial Fraud Forum hölls den 18 september 2018 föreläsningar om olika former av bedrägerier och i paneldebatten med titeln Vilka verktyg har vi, behöver vi och vad kan vi göra? deltog bland andra Förenade Bolags Ludvig Isacsson, Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten Stefan Lundberg och Jan Olsson från Polisens Nationella Bedrägericenter, NBC.

Presentationer hölls även av Peter Forsman och Anders Björkenheim (Accessus), två experter vi regelbundet arbetar tillsammans med genom olika bedrägerirelaterade samverkansupplägg. Läs mer om dem på peterforsman.se och accessus.se

 

Konsumentverkets stämningar

Falsk konsumentsida fälld

KO har varit aktiva med insatser mot myndighetsliknande bedrägerisidor. I augusti dömdes privatpersonen bakom Trafikenheten.se att betala marknadsstörningsavgift, rättegångskostander till Konsumentverket och om verksamheten forsätter, ett vite på 1 000 000 kr. Genom att annonsera på Google lurades privatpersoner att betala för att beställa blanketter som i själva verket går att få gratis.  Senare i oktober kom Patent- och Marknadsdomstolens avgörande i stämningen mot mannen bakom hemsidorna Konsumentenheten.se och Konsumentkassan.se, som mot kostnad har erbjudit konsumenter hjälp mot olika företag. I november dömdes även mannen bakom sidan till vite om 200 000 kronor.

 

Avgöranden i Hovrätten

Under 2018 friades många personer ur varningslistade bolag i Hovrätten.
Sommaren 2016 dömdes 15 personer i målet kring bland annat Annonskonsulterna. Domarna överklagades och i januari 2018 kom Hovrätten över Skåne och Blekinge med sitt avgörande. De 12 säljare, som tillsammans med de utpekade huvudmännen tidigare dömts, friades nu. De verksamheter som åtalet gällde varningslistades av Förenade Bolag 2011 och underlag från oss har använts i åtalet.

 

2017 åtalades 12 personer vid Norrköpings Tingsrätt för inblandning i bolagen Tradepool Nordic, Creative XJ och AdNet Online (FaceANet). 11 personer dömdes för bland annat försök till grovt bedrägeri, grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. I juni 2018 friades samtliga åtalade av Göta Hovrätt. De verksamheter som åtalet gällde varningslistades av Förenade Bolag mellan 2011 och 2013.

 

Skatteverkets omprövningsbeslut och granskningar

Skatteverket granskar med Förenade Bolags information till grund

Förenade Bolag samverkar med Skatteverket, som använder vår information till grund för särskilda granskningar av bolag och personer. Dessa granskningar har under 2018 resulterat i flera beslut där man upptäckt oredovisade intäkter och andra oegentligheter

Skatteverkets initiativ mot de varningslistade verksamheterna ses som framgångsrikt.

 

Anmälningsstatistiken för 2018

Anmälningsstatistiken från Brottsförebyggande Rådet avseende 2018 publiceras den 17 januari 2019. Redan nu kan vi dock se i de preliminära siffrorna att bedrägerianmälningarna (samtliga brottskoder) landar på rekordnivåer sett över året. Vanligast förekommande är anmälningar kring kort- och internetbedrägerier.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag