Företagsopinion OÜ under likvidation

Det svenskdrivna estniska bolaget är under likvidation.

Handling daterad 2019-01-29. Läs mer på varningen för Företagsopinion OÜ.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag