Företagsopinion OÜ under likvidation

Det svenskdrivna estniska bolaget är under likvidation.

Handling daterad 2019-01-29. Läs mer på varningen för Företagsopinion OÜ.