Förundersökning inledd mot Företagsopinion

Åklagare leder förundersökning som inletts på grund av ett stort antal polisanmälningar.

Från Polisens Nationella Bedrägericenter får vi information om att beslutet att inleda förundersökning mot Företagsopinion är taget.

Propå från Företagsopinion. Talongen kommer inplastad och är flersidig.

Kortfattat och förenklat betyder det att den åklagare som leder förundersökningen nu skall avgöra huruvida Företagsopinion kan åtalas för brott enligt brottsbalken eller inte. Utfallet är ännu osäkert och det är för tidigt att dra slutsatser.

Viktigt att tänka på är att förundersökningen är till för att avgöra huruvida Företagsopinion kan anses bedriva brottslig verksamhet i samband med fakturering. Den inledda förundersökningen betyder inte att brott redan är begånget. Sådant avgörs längre fram, i domstol, men enbart om åtal väcks.

Det kan alltså bli så att åklagare väljer att inte väcka åtal, precis som med föregångaren och närbesläktade Bolagsupplysningen där åklagare under 2015 kom fram till att bolaget inte bedrev brottslig verksamhet. Bland annat eftersom tjänsten var bemannad, verksamheten utförde det som fakturan avsåg och fakturorna skickades ut på grund av signerade avtal.

Det spekuleras i att nyligen införda straffbestämmelsen Grovt fordringsbedrägeri kommer att göra skillnad denna gång. Förenade Bolag, som var remissinstans för den statliga utredningen som låg till grund för införandet av Grovt fordringsbedrägeri (Stärkt straffrättsligt skydd för egendom SOU 2013:85) bedömer i dagsläget att så inte är fallet. Straffbestämmelsen angriper nämligen i huvudsak så kallade ”massutskick” och inte verksamheter som rör sig strategiskt i gråzoner likt Företagsopinion.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag