Bluffakturor 2014 – utredningar

2013 var ett händelserikt år vad gäller bluffakturor. Framgångsrikt polisarbete mot fakturaskojare, förslag på ny lag och flera stora informationsinsatser från polis och organisationer. Dessutom ett trendbrott med minskade anmälningar. 2014 är det bära eller brista som gäller, med flera stora rättegångar och utredningar mot fakturaskojare som ska slutföras. Här är vad Sveriges företagare har att vänta i kampen om fakturaskojeriets framtid.

Rättsväsendets roll

Rättegången i det stora målet mot ansvariga och säljare bakom landsplågan 118 108 fick tas om från början sedan rättens ordförande avslöjats ge åklagaren tips på en papperslapp. Omstarten ledde dock till att åklagaren kunde ta med nytt material som bevisning, underlag som en av de åtalade av misstag uppmärksammat polisen på. Männen bakom 118 108 hade nämligen videofilmat när de lurade sina ”kunder”. Om polisen var säker på en fällande dom innan är det inget mot vad man är nu.

En annan intressant process är den mot mannen som kallats för hjärnan bakom Företagslansering Sverige AB (hittaföretagen.se/.com). Han friades i en egen rättegång i tingsrätten. Där har hovrätten precis tagit upp målet.

Polisutredningar pågår fortfarande mot ansvariga och säljare bakom grupperingarna Svensk Kvittohandel (tidigare Annonskonsulterna, Kastofon och GMTM) och Bolagsbasen. Även i Norrköping utreder polisen en stor härva med bluffakturor med företagen Tradepool Nordic AB/Creative XJ, med över 450 lurade av ”Lokala telefonkatalogen”.

Att det blir fällande domar för de inblandade ovan är oerhört viktigt, särskilt som både ansvariga och säljare varit polisens mål. Fälls de lär den ”avkylande” effekten på nya bluffbolag bli stor. Frias de kan det uppfattas som fritt fram.

 

Lagar och utredningar

Utredning 1: Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
Utredningsförslaget om en ny brottsrubricering med namn ”grovt fordringsbedrägeri” kommer under 2014 att gå på remiss. Enligt förslaget ska det bli ett brott att planera att skicka ut stora mängder påhittade fakturor.  Ingen företagare behöver ha fått fakturorna eller blivit lurad, vilket skulle göra rättsväsendets arbete mycket lättare. Förslaget kan bli lagstadgat tidigast om drygt ett år, halvårsskiftet 2015.

Utredning 2: Stärkt skydd mot bluffakturor och identitetsstöld
I början av februari i år aviserade justitieminister Beatrice Ask ytterligare en utredning. Det räcker inte med mer resurser till polisen och skärpta straff, konstaterar nu Ask. Utredningen ska dels kartlägga bluffakturornas omfattning och dels föreslå åtgärder. Avtalslagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen ska ses över, liksom lagen om rättegångsersättning i småmål. I det tiosidiga direktivet till utredaren påpekas särskilt att denne inte ska ”föreslå åtgärder som riskerar att få mer generella konsekvenser för näringslivet” – alltså försvåra för företag som sköter sig. Tidigare har näringslivet lobbat framgångsrikt mot exempelvis en ändrad kreditupplysningslag, trots problematiken med att ett företag får en ”anmärkning” bara någon lämnar in ett krav till Kronofogden oavsett om kravet är påhittat eller inte.  Utredare Stefan Strömberg ska även överväga andra slags åtgärder, till exempel informationsinsatser riktade till företag eller myndighetsuppdrag, enligt Justitiedepartementets pressmeddelande. Utredningen ska redovisas senast 1 september 2015.  

En annan utredning som tangerar bluffaktureutredningen är redan igång. Det handlar om konsumentminister Birgitta Ohlssons utredning om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Den ska även ta upp åtgärder som lagstadgad ångerrätt för näringsidkare eller ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Även den har slutdatum 2015.

 

Civilrättsligt

Under 2014 kan det bli svårare att uppmuntra företagare att ta striden ända in i tingsrätten. Domstolsverket har nämligen föreslagit en kraftigt höjd avgift för att lämna in en stämningsansökan, från 450 till 1900 kronor. En avgift den som förlorar kan krävas på. Idag riskerar den som sköter sitt eget försvar i ett mål som rör mindre än ett halvt basbelopp bara runt 2000 kronor vid förlust (ansökningsavgiften plus motpartens rätt till ersättning för en timmes juridisk rådgivning).
Regeringen har nu beslutat att avgifterna ska höjas till halvårsskiftet, men den exakta nivån är ännu inte bestämd.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag