Svensk Profilutformning AB förlust i MD

Stämdes av Lokaldelen i Sverige AB – och förlorade. Otillbörlig marknadsföring.

Svensk Profilutformning AB, som fakturerat för varningslistade produkter som Din Lokaldel och Allasvenskasajter, stämdes i Marknadsdomstolen av Lokaldelen i Sverige AB. Svensk Profilutformning AB bereddes tillfälle att både utveckla och slutföra sin talan – men gjorde ingetdera. Målet avgjordes slutligen till Lokaldelen i Sverige ABs fördel. Exempelvis bedömdes att förbudet meddelas även styrelseledamoten personligen, bortom Svensk Profilutformning AB:

”Av utredningen i målet framgår att J. R. A. varit ensam styrelseledamot i Svensk Profilutformning vid tiden för den påtalade marknadsföringen. Med hänsyn härtill måste J. R. A. anses ha haft ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet och bolagets marknadsföring. Med hänsyn härtill ska ett förbud även meddelas mot J. R. A. personligen.”

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag