Hotfullt från Skyddad Handel

Skyddad Handel, en Malmöbaserad verksamhet som säger sig sälja ID-skydd, hjälp mot bluffakturor och övrig juridisk assistans publicerades på Förenade Bolags Varningslista den 13 februari 2014.

Verksamheten står nu bakom utskick där de oetiskt nog hotar att försätta motparten, som i sin tur bestridit fakturan och motsätter sig betalningsansvar, i konkurs om inte fakturan regleras. Utskick med budskap av denna typen kan och bör starkt ifrågasättas.

Följande står: 
”I händelse av att fakturan ej är betald inom 7 dagar efter förfallotiden kommer Skyddad Handel att inom 3 veckor därefter och då skulden ännu ej är betald, att till Tingsrätten inge ansökan om Ert bolags försättande i konkurs.”

Skyddad Handel - hot om konkurs

Skyddad Handel – hot om konkurs (klicka för större bild)

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag