Kreditinsyn – försäkring eller inte

Oroväckande formuleringar.

Svensk Kreditinsyn AB (556850-6108) är enligt egen beskrivning en verksamhet som ”tar in externa företagstjänster och levererar dessa förstklassigt under vårt eget varumärke, Kreditinsyn”. Bland annat säljer man ett sigill/certifikat likt de som erbjuds av större, etablerade kreditupplysningsinstitut. Man säljer även en rating-bedömning.  

Oklart tjänsteutbud

De kreditupplysningsrelaterade tjänster som erbjuds under rating, certifikat och sigill är dock farligt nära försäljning av redan utförda tjänster i andra hand. Svensk Kreditinsyn AB har inte tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet, och har till synes ingen egen ratingmodell utan lutar sig mot de uppgifter som är hämtade från ”en av Sveriges största aktörer inom Inkasso- & Kreditupplysningsbranschen” . Det vore önskvärt att veta vilken denna aktör är, och huruvida omförsäljningen av informationen är tillåten.

Värt att veta är att de olika kreditupplysningsföretagen har egna, avancerade modeller för kalkylering av rating och att de i många fall skiljer sig åt.

Försäkring – utan tillstånd

Svensk Kreditinsyn AB säljer enligt hemsidan även ett så kallat rättsskydd. Tjänsten beskrivs så här:  ”Rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i tvister som du kan bli inblandad i”.

Det problematiska är dock att Svensk Kreditinsyn AB inte har behörighet att bedriva försäkringsverksamhet, som är tillståndspliktigt enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

Kreditinsyn juridik

Bolagets historik

Svensk Kreditinsyn AB är ett namnbytt företag som senast augusti i år fick en anmärkning på 39 000:- i registrerat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för varor/material hos Byggmax. Skulden är i dagsläget avskriven. Bolagets styrelse består idag av en ledamot och en suppleant, där den person som är suppleant idag hade positionen ledamot under det förra verksamhetsnamnet Design Arw AB. Personen är folkbokförd på en företagsadress – c/o Brottsfiltret, en varningslistad produkt som bland annat säljer olika typer av ID-skydd. Mannen har tidigare arbetat både för Brottsfiltret och Länsdelen.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag