Face A Net AB – AdNet Online byter namn

AdNet Online har idag bytt namn till Face A Net AB.

Omskriva AdNet Online, bakom produkter som Kommunsidorna.se (publicerade på Förenade Bolags Varningslista 2012-06-21) och Sverigesök.se (publicerade på Förenade Bolags Varningslista 2011-02-03) har idag bytt namn till Face A Net AB.

Face A Net AB (AdNet Online)s olika produkter:

Sverigesök.se

Publicerades på vår Varningslista den 3 februari 2011. Motiveringen var den strida ström klagomål som alla vittnade om samma tillvägagångssätt: försäljaren hänvisar till ett tidigare medlemskap och vill uppdatera uppgifterna inför nästa period. Klagomålen på Sverigesök.se och AdNet Online (Face a Net AB) har inte avtagit sedan dess.

– Se Sverigesök.se på Varningslistan för mer information.

Kommunsidorna.se

Försäljningen av AdNet Online (Face a Net AB)s nya produkt Kommunsidorna.se är upplagd på samma vis som för Sverigesök.se. Kommunsidorna.se publicerades på vår Varningslista den 21 juni 2012.

– Se Kommunsidorna.se på Varningslistan för mer information.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss på

Ring Förenade Bolag