Våga Prata

Våga Prata
Senast ändrad: 17 september 2015
Tillagd datum: 2015-09-17
Företagets namn: Våga Prata
Företaget bakom: MSP Trading
Org.nummer: 92127885
Telefonnummer: 0729735906
Bankgiro: 5012-1920
Plusgiro:
Övriga betaluppgifter: 9235-1866851
Hemsida:

Representerar du företaget och anser att varningen är felaktig? Klicka här

I över 20 år har Förenade Bolag
publicerat varningar för olika typer
av fakturabedrägerier och är
experter inom området.
Behöver ni hjälp med en
bluffaktura?
Kontakta oss:
tel: 020 503 503
[email protected]

Allmänt om företaget

Våga prata

  • Det fakturerande företaget, MSP Trading (en finsk enskild firma), har nyligen varningslistats för falsk flyktinghjälp (”Våga Hjälpa”) och fakturering för en icke-existerande katalog vid namn ”Firmafakta”
  • ”Våga prata” anspelar på någon form av stödorganisation som inte existerar
  • Fakturan föranleds av ett telefonsamtal 
  • Sannolika kopplingar till än fler redan varningslistade verksamheter

Justeringar 

  • Mottagarkontot (bankgiro) stängdes ner av Polisen. Ett fåtal dagar senare är kontot utbytt till ett personkonto, nu benämnt ”PB Finans”

Bildalbum

(Klicka på bilderna för att visa dem i full storlek)

Ring Förenade Bolag