Tack för ditt tips

Tack för ert mail

Någon av våra handläggare på vår hjälplinje kommer gå igenom era handlingar och kontaktar er senast nästkommande arbetsdag om vi har kompletterande frågor.

Självklart hanterar vi era personuppgifter varsamt, enligt gällande GDPR-lagstiftning, och sprider dem heller inte vidare till någon annan.

Förenade Bolag på nätet

Publicerar varningar på sekunden

Facebook:
Varningslistan

Linkedin:
Förenade Bolag

Twitter:
Forenadebolag

Instagram:
varningslistan_forenade_bolag

Press

Här hittar du länkar till artiklar och TV-inslag där Förenade Bolag nämns eller kommenterar i egenskap av experter på området fakturabedrägerier/bluffakturor. Är du journalist och vill komma i kontakt med Förenade Bolag? Läs mer här

Ring Förenade Bolag