Pressinformation

Förenade Bolag är experter på fakturabedrägerier (allmänt benämnt ”bluffakturor”) och fungerar som informationskälla till bland annat Polisen.

Har du som journalist frågor rörande varningslistade bolag, är i behov av komplettering till officiell anmälningsstatistik, vill veta mer om samhällsskadan problematiken utgör eller söker mer och detaljerad information om verksamheters kopplingar och/eller systematik vänder du dig till Ludvig Isacsson genom någon av kontaktvägarna nedan.

Presskontakt

Ludvig Isacsson
Telefon: 031-787 62 05
Mobil: 0701-581428 
E-mail:
 [email protected]

Ring Förenade Bolag