Kriterier

Kriterier för Varningslistan

– Etik & Moral är kärnan

Det är viktigt att känna till våra kriterier för att lättare förstå vår Varningslistas syfte. Förenade Bolags Varningslista består inte enbart av bluffbolag och relaterade bedrägerier utan även företag som verkar inom gråzonen för moraliskt och etiskt tvivelaktig försäljning.

Ett företag kan tas upp på Varningslistan om:

 • Företaget har avtal, rutiner eller erbjudanden som är tydligt vilseledande
 • Företaget döljer den totala kostnaden vid försäljning
 • Företaget skickar erbjudanden som ser ut som fakturor
 • Företaget fakturerar för reklamskatt utan att vara registrerade för det
 • Företagets produkt eller tjänst existerar inte alternativt stämmer inte med erbjudandet
 • Företaget använder sig av ett namn eller en logotype som är förvillande lik välkänd aktör
 • Företaget är inte registrerat för F-skatt
 • Företaget skickar fakturor utan att beställning föreligger
 • Företaget har under en kort tid samlat på sig ett större antal klagomål
 • Företaget har samlat på sig ett antal sammanstämmande klagomål
 • Företagets produkt är oskäligt prissatt
 • Företaget använder sig av falska referenser, annonser eller certifikat
 • Företaget uppger fingerade eller medvetet felaktiga uppgifter

Representerar du ett företag som vi har med på vår Varningslista?

Vi tar gärna emot dina synpunkter, men för båda parter gör vi det helst skriftligen.
Skicka ett brev, läs mer här eller skicka ett e-mail till [email protected].

Ring Förenade Bolag