Är Varningen felaktig?

Om du anser att Förenade Bolag gjort en felbedömning, eller på annat sätt publicerat felaktiga uppgifter tar vi gärna emot dina synpunkter. Läs igenom instruktionerna och använd sedan kontaktformuläret här nedanför.

Steg 1: Läs igenom våra kriterier

Det är viktigt att känna till Förenade Bolags kriterier för att lättare förstå Varningslistans syfte. Förenade Bolags Varningslista består inte enbart av bluffbolag och relaterade bedrägerier utan även företag som verkar inom gråzonen för moraliskt och etiskt tvivelaktig försäljning. Målet är inte att misskreditera seriösa aktörer.

Ett företag kan tas upp på Varningslistan om:

 • Företaget har avtal, rutiner eller erbjudanden som är tydligt vilseledande
 • Företaget döljer den totala kostnaden vid försäljning
 • Företaget skickar erbjudanden som ser ut som fakturor
 • Företagets produkt eller tjänst existerar inte alternativt stämmer inte med erbjudandet
 • Företaget använder sig av ett namn eller en logotype som är förvillande lik välkänd aktör
 • Företaget är inte registrerat för F-skatt
 • Företaget skickar fakturor utan att beställning föreligger
 • Företaget har under en kort tid samlat på sig ett större antal klagomål
 • Företagets produkt är oskäligt prissatt
 • Företaget använder sig av falska referenser, annonser eller certifikat
 • Företaget uppger fingerade eller medvetet felaktiga uppgifter
 • Företaget har bekräftade kopplingar till andra, varningslistade företag
 • Företagets bolagsmän har bekräftade kopplingar till andra, varningslistade företag
 • Företagets ekonomi bedöms så pass dålig att du rimligen inte kan erhålla erbjuden produkt / tjänst

Steg 2: Beskriv ditt ärende

All dialog kring varningspubliceringar mellan oss och ditt företag skall ske skriftligen genom e-postadressen [email protected]. Ange ditt företagsnamn, ditt namn och motivering till varför du anser publiceringen felaktig.

Ring Förenade Bolag