Anslut din verksamhet

Bli ett av tusentals Förenade Bolag

Tillsammans säger vi nej till bluffakturor

En felaktig faktura (”bluffaktura”) kommer oftast inte ensam. Otrevliga telefonsamtal, hotfulla e-postmeddelanden och utpressningsliknande försök till indrivning är vanligt.  Förenade Bolag besitter den nödvändiga kunskapen att strategiskt och korrekt hantera alla typer av ärenden inom fakturabedrägerier. Vilken strategi som är lämpligast eller mest effektiv varierar från fall till fall.

Sveriges mest omfattande varningslista 
Förenade Bolags position och kartläggningsarbete ger en unik inblick i de oseriösa företagens verksamhet. Det gör att vi kan hantera ärenden med säkerhet och i många fall förutse nästa steg redan innan det skett. Gemensamt för våra ärenden är ett vilseledande förfarande – men bara för att du blivit vilseledd att ingå ett avtal är det inte ogiltigt i sig – det är dock avgörande att rätt steg i processen tas i rätt ordning.

Statliga utredningar, expertvittnen och brottsmål – läs mer om Förenade Bolag här

. . . . . . . . . . 

Förenade Bolags tjänster

  • Förenade Bolags tryckta Varningslista är en registrerad tidskrift med utgivningsbevis. Många prenumererar idag på listan och använder den för att ligga steget före de blufföretag som möter våra kriterier.
  • Varningar via E-post. Snabba signaler på aktivitet direkt till din e-postadress.
  • Juridisk rådgivning och hantering. Våra handläggare tar helt över det inträffade ärendet och det finns ingen gräns i belastning eller timantal. 
  • Säljstopp. Du kan nu slippa prata med telefonförsäljare – genom att hänvisa dem till Förenade Bolag istället. Vi tar emot samtalet, spelar in det, och återkopplar om säljaren ringde från en betrodd verksamhet.

. . . . . . . . . . 

Så ansluter du

För att ansluta din verksamhet, kontakta Förenade Bolag på telefon 020 – 503 503

Mer om medlemskap

Ett medlemskap hos Förenade Bolag gör nytta på flera plan. Dels fungerar vi hjälpande om du eller någon i din verksamhet drabbas av vad man idag kallar för ”bluffakturor” genom en mycket omfattande hjälplinje och insatta handläggare, men vår nyckelinformation hjälper dig främst preventivt: att undvika onödiga och oönskade situationer. I praktiken fungerar vi som en effektiv skyddsmur mot de som vill dig illa ekonomiskt. Ett starkt motmedel.

Att motsätta sig en faktura eller ett krav genom Förenade Bolags handläggare minskar risken för komplicerade efterföljder och håller dig och din verksamhet på trygg mark.

Ring Förenade Bolag