Färre betalar vid ransomwareattacker

Antalet företagare som ger efter för utpressning och betalar efter en ransomware-attack har minskat enligt Bleeping Computer. Första kvartalet 2024 betalade 28 procent av de drabbade och sista kvartalet 2023 betalade 29 procent.  Det är en stor skillnad jämfört med 2019 och 2020 då betalningsgraden var betydligt högre, vissa kvartal över 70 procent.

Mer avancerade skydd mot ransomware är en av faktorerna som ligger bakom den minskade benägenheten att betala. Även det faktum att ransomwaregrupperna inte alltid håller sina löften om att inte publicera stulen information vid betalning spelar in.

Men även om andelen som betalar har minskat är beloppen som betalas betydligt högre, även om de har sjunkit sedan toppen under 2023, då sammanlagt 1,1 miljarder dollar betalades efter ransomware-attacker.

Ring Förenade Bolag