VD-bedrägeri på Tillväxtverket

Hösten 2022 utsattes Tillväxtverket för ett omfattande så kallat VD-bedrägeri, något som Dagens Nyheter skriver om.

Bedragarna har skickat mejl med falska fakturor till ekonomienheten med uppmaning om snabb betalning. Samtidigt har man skickat mejl, som ser ut att komma från generaldirektör Elisabeth Backteman, där man bekräftar att betalningen ska göras.

Tillvägagångssättet där man skickar mejl som ser ut att komma från en annan persons konto kallas spoofing. Detta kan göras på många olika sätt, till exempelvis genom att sätta in en punkt eller ett bindestreck någonstans i mejladressen.

Nio fakturor har betalats och beloppet som betalades var på sammanlagt 8.3 miljoner till ett konto i London. Myndigheten har inte lyckat få tillbaka pengarna.

En polisutredning påbörjades men den lades ner i mars i år av City åklagarkammare i Stockholm. Detta eftersom brottet begåtts utomlands och därmed fanns inte bevisningen tillgänglig i Sverige. Åklagaren ser inte att det finns några förutsättningar för internationell rättslig hjälp.

Tillväxtverket ser allvarligt på händelsen och enligt kommunikationschef Jenny Weimerbo har man förbättrat rutinerna kring fakturor och utbetalningar, både genom systemtekniska förändringar och genom att höja den allmänna kompetensen på myndigheten.

Detta upplägg har varit vanligt under de senaste åren och både myndigheter och privata företag, stora och små har blivit drabbade. I många fall har VD-bedrägeriet lett till att stora summor försvunnit till konton i olika länder.

Se även:
Historier ur verkligheten – VD-bedrägeri
VD-bedrägerier – lär dig se varningstecknen

Ring Förenade Bolag