Myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet

Genom att stärka sina insater ska Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemydigheten motverka organiserad brottslighet. Myndigheterna ska inrikta arbetet på åtgärder som slår sönder gängens ekonomi. Detta presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson tisdagen den 15 augusti vid en presskonferens tillsammans med representanter för myndigheterna.

Under de senasten åren har förändringar gjorts för att underlätta både att starta och driva aktiebolag. Mindre aktiebolag behöver inte ha revisor och det har blivit billigare att starta aktiebolag när aktiekapitalet sänktes från 50 000 kr till 25 000 kr.

Dessa åtgärder, som underlättar för seriösa företag, har utnyttjats inom den organiserade brottsligheten och aktiebolag ingår numera ofta i kriminella upplägg. Man uppskattar att den kriminella ekonomin omsätter ca 100-150 miljarder per år.

Samverkan mellan de tre myndigheterna har gjort att de i större utsträckning kunnat stoppa företag som brottsverktyg, ökat insatser för att spåra och återta brottsvinster samt motverkat falska betalningskrav.

Regeringen kommer att löpande följa upp myndigheternas arbete som nu ska intensifieras för at nå den målbild som man har satt upp och som presenterades på presskonferensen. Målbilden ska vara uppfylld hösten 2024.

Ring Förenade Bolag