Olika sätt att godkänna avtal

”Jag har ju inte skrivit på något avtal” är en vanlig reaktion hos företagare som kontaktar oss när de får en faktura de inte känner igen.
Men det finns många olika sätt att godkänna ett avtal.

Det tydligaste sättet är naturligtvis att ha ett pappersavtal som man skriver under. Då har man alla uppgifter framför sig och kan gå igenom vad avtalet innebär. Tekniken har dock gått framåt och digitala signeringar blir allt vanligare.

Numera vill många telefonsäljare att avtalet får ett skriftligt godkännande. Detta ger också köparen chans att gå igenom avtalet innan acceptans.

 

Som köpare bör man avsluta samtalet och sedan i lugn och ro gå igenom vad avtalet innebär.
Man kan då också kontrollera säljarens uppgifter innan man godkänner avtalet.
Men i många fall är säljaren kvar i telefonen medan avtalet tecknas, vilket kan vara stressande och göra att man inte läser igenom avtalet innan man signerar. Det är framför allt tre olika sätt signeringen görs på:

Med hjälp av BankID får avtalet tydliga tidsangivelser. Man kan se när avtalet skapades, när det har öppnats och när det signerats. Signeringssidan är den sista sidan och man är tvungen att skrolla sig igenom hela avtalet innan man kan signera.
Avtal kan även godkännas genom att man svarar på sms eller på epost.

Muntliga avtal är fortsatt vanliga. Dessa kan spelas in, men dessa avtal är giltiga även utan inspelning. Är avtalet inte inspelat är det emellertid svårt att veta både om det finns ett godkännande och vad avtalet innehåller. Finns det en inspelning brukar det bara vara avtalsdelen som är med.

 

Kontakta Förenade Bolag om du får ett samtal eller en faktura som du har frågor kring. Vi har över 20 års erfarenhet av oseriös försäljning och bluffbolag.
Tel: 020-503 503
E-post: [email protected]

Ring Förenade Bolag