Försäljning av förbrukningsvaror via telefon

 

Efter några år av relativt låg aktivitet från försäljare av förbrukningsvaror ökar nu anmälningarna. 
Återigen handlar det om tvivelaktig försäljning av toner och rengöringsmedel.

Enligt flera anmälningar tar säljaren kontakt med en anställd på företaget och påstår att de pratat med dennes chef. Säljaren uppger att de blivit hänvisade av chefen att kontakta den anställde och att den anställde ska göra en beställning av varor.
Detta även om personen ifråga normalt sett inte gör beställningar.
I flera fall har detta lett fram till att den anställde lurats att göra stora beställningar.

Om säljaren faktiskt har haft något samtal med företagets chef är oklart, precis som vad detta påstådda samtal i så fall har handlat om. 
Det är mycket osäkert om chefen har givit sitt samtycke till att en anställd inom företaget ska göra en beställning.

 

Tänk på att:

  • Be säljaren återkomma, lägg på luren och kontrollera med din chef om det som säljaren påstår verkligen stämmer.
  • Acceptera inte ett avtal per telefon. Be om att få erbjudandet skickat till dig så du i lugn och ro kan gå igenom det och kontrolleravad det handlar om.
  • Undvik företag på Varningslistan
  • Om du har frågor eller funderingar kring ett samtal, ett mejl eller en faktura – kontakta oss på Förenade Bolag via e-post eller telefon
Ring Förenade Bolag