Skatteverket satsar mot ekonomisk brottslighet

Från hösten 2021 till sommaren 2022 har 340 företag sorterats ut för närgångna kontroller rapporterar Dagens Industri.

Genom att följa upp förändringar i bolagens deklarationer har Skatteverket unika möjligheter att tidigt upptäcka tecken på oegentligheter.
  Gemensamt för de företag om sorterats ut för kontroller är att det har skett ägar eller styrelseändringar som inte har anmälts till Skatteverket, något som måste göras inom två veckor enligt Skatteförfarandelagen.

”254 bolag av dessa företag har nu blivit föremål för olika åtgärder. Framför allt återkallande av F-skatt och avregistrering för moms” säger Skatteverkets Åsa Gabrielsson.
”En sådan här åtgärd tror vi får stor effekt. Utan F-skattsedel kan ett bolag inte längre fakturera och den som gör en sökning på bolaget får en varningssignal” fortsätter Åsa Gabrielsson.

I många fall handlar det om ursprungligen välskötta fåmansbolag där ägaren har sålt sin verksamhet via bolagsmäklare.
Det är efter detta som Skatteverket sett risker för bland annat pengatvätt, falska momskrav och uthyrning av svart arbetskraft.

Bolagen som nu stoppats från att driva skattepliktig verksamhet finns inom olika branscher och är spridda över hela landet. Några exempel:

En byggfirma i Stockholm som struntat i att redovisa momspliktiga arbeten.

Ett småländskt industriföretag övertogs av två män som tidigare misskött sina deklarationer.

Ett assistansbolag i Halland vars ägare visade sig ha stora skatteskulder.

Under hösten kommer Skatteverket att intensifiera de brottsförebyggande insatserna.
Sämre Konjunktur, skenande energipriser och vikande efterfrågan gör att fler företagare kan frestas att sälja till oseriösa aktörer.

Istället för att avvakta Regeringens eventuella regeländringar, som väntas presenteras först sommaren 2023, bestämde sig Skatteverket för att agera på egen hand.
”Det är mycket lättare att stoppa brottsligheten den här vägen än att försöka agera i efterhand” avslutar Åsa Gabrielsson

 

Källa: Dagens Industri

Ring Förenade Bolag