Mejlkapningar allt vanligare – läs mer om hur du skyddar ditt företag

 

I slutet av juni såg man att bedrägeriförsöken mot företag ökat under våren och att trenden fortsatte under juli månad. Den bedrägeriform som allt fler företag drabbas av är mejlkapningar som går ut på att kriminella utger sig för att vara en leverantör som ber bolaget att uppdatera kontouppgifter.
Flera av de tidigare bedrägerifallen upptäcktes först efter flera månader, vilket innebär att nya fall från sommaren kommer att upptäckas framöver.

Som Förenade Bolag tidigare nämnt har problemet av denna typ av bedrägerier vuxit och många företag har blivit av med stora summor pengar. Läs gärna vår tidigare artikel VD-bedrägeri – vad är det och hur kan man skydda sig

 

De mest svårupptäckta varianterna är fall där kriminella hackat sig in i leverantörernas e-postsystem för att sedan mejla från kontaktpersonens konto och informera om ändrade kontouppgifter till bolaget.

Eftersom bedragarna hackat sig in i e-postsystemet har de haft tillgång att granska tidigare mejlkonversationer och kan anpassa text och ton därefter vilket gör det riktigt svårt att avgöra om avsändaren är den verklige kontaktpersonen man tidigare haft kontakt med.
Det rör sig oftast om ett väl komponerat, skräddarsytt mejl som inte väcker misstankar.
Många har dessutom en beredskap för att besvara eventuella frågor via ett fejkat direktnummer till leverantören.
Brottet brukar upptäckas när leverantören hör av sig om obetalda fakturor. Det tar ofta en till två månader – på den tiden kan det hända rätt mycket.

 

Tiden är avgörande

Summan som betalas ut stannar inte länge på det kriminella kontot. Den växlas oftast över till kryptovaluta som sekunden senare försvinner i väg till Asien eller Sydamerika och vara helt omöjliga att spåra.

 

Vad kan man göra för att förhindra bedrägerier?

Antalet lyckade företagsbedrägerier skulle kunna sjunka rejält med relativt enkla medel.

Att se över företagets leverantörsavtal och att ta fram rutiner kring leverantörsuppgifter och utbetalningar inför hösten kan vara avgörande för en eventuellt felaktig utbetalning.

Ytterligare ett sätt att skydda företaget är att avtala om hur kontoändringar ska gå till – i vilket format och genom vem informationen ska komma

Sitter ni i ett större bolag där ni kanske inte känner igen avsändarens röst, ring upp genom växeln snarare än att kontakta ett telefonnummer i det mottagna mejlet. I vår artikel VD-bedrägerier – lär dig se varningstecknen hittar du bra information.

 

Förenade Bolag vill göra företagare uppmärksamma på att företagsbedrägerier sker under hela året.

Även om ett mejl rörande en brådskande betalning förefaller korrekt, lita inte enbart på ett mejl utan ha för vana att verifiera genom att ringa upp avsändaren, framför allt om det rör större belopp.
Sitter ni i ett större bolag där ni kanske inte känner igen avsändarens röst, ring upp genom växeln. Använd dig aldrig av ett telefonnummer angivet i det mejl du har mottagit.

 

Förebyggande information

Med hjälp av tjänsten TryggFri från Förenade Bolag håller ni er löpande uppdaterade om aktuella företagsbedrägerier, bluffakturor, tillvägagångssätt, områden, logotyper och namn att vara observant på och försiktig med. Vår information kan vara skillnaden mellan att på förhand genomskåda ett bedrägeri eller ej.

 

Har du varit med om något liknande? Berätta gärna om era erfarenheter och tveka inte att kontakta Förenade Bolag vid minsta misstanke.

Håll dig uppdaterad kring aktuella bedrägerier och olika slags bluffbolag 

Följ oss och varna andra

Ring Förenade Bolag